Που πιστώνονται τέλη Νοέμβρη: Απώλειες ενισχύσεων και στα Προγράμματα προδιαγράφει η κακοπληρωμή τσεκ

Μετά τη χειρότερη -όπως αποδείχτηκε- όλων των εποχών πληρωµή προκαταβολής του τσεκ και την ανάγκη αφενός να γίνουν άµεσα και σωστά οι διορθώσεις, ώστε αφετέρου να ακολουθήσει το συντοµότερο µια συµπληρωµατική πίστωση, η αγωνία των παραγωγών µετατίθεται τώρα στα προγράµµατα.

Σύμφωνα με το agronews, υπό κανονικές συνθήκες και βάσει του κοινοτικού κανονισµού, µέχρι το τέλος του µήνα, θα πρέπει τουλάχιστον να «γραφτεί» η πληρωµή της προκαταβολής Βιολογικών και Νιτρικών, ωστόσο το ζητούµενο είναι αν και κατά πόσο όλα αυτά τα θέµατα µε την κατανοµή των βοσκοτόπων και τη νέα ΚΥΑ περάσουν και σ’ αυτή την πίστωση και φανούν στα ποσά που θα βρουν στους λογαριασµούς τους, κατά βάση οι κτηνοτρόφοι. Άλλωστε είναι δεδοµένο ότι στο πρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας οι δικαιούχοι πληρώνονται µε βάση τον βοσκότοπο που δηλώνουν.

Προς το παρόν, πάντως, και µέχρι και τη ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου ώστε να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να συµπεριληφθούν στην πληρωµή της προκαταβολής, χωρίς «παρατράγουδα» και µειώσεις ενισχύσεων.

Εν τω µεταξύ, τέθηκε µε πάνω από ένα µήνα καθυστέρηση και η εφαρµογή για τις διορθώσεις προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών πράξεων έτους αιτήσεων 2021. Στην ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών ξεκαθαρίζεται ότι όσον αφορά τις µεταβολές των αιτήσεων και την υποβολή αιτηµάτων διοικητικής πράξης αναφορικά µε τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί µέχρι την Πέµπτη 11 Νοεµβρίου. Πρόκειται ωστόσο για εξαιρετικά περιορισµένα χρονικά περιθώρια, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν αποκλείεται κάποιοι από τους δικαιούχους να µην προλάβουν την προθεσµία, µε αποτέλεσµα να λάβουν µειωµένα ποσά ενισχύσεων.  

∆ιορθώσεις επί της ενιαίας, διασταυρώσεις µε την ΑΑ∆Ε και µεταβιβάσεις

Μετά και την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος των διοικητικών πράξεων, στα πρώτα και εύκολα που µπορούν να γίνουν και θα έπρεπε να είχαν γίνει αν ο µηχανογράφος δεν κρατούσε πεισµατικά κλειστή τη σχετική εφαρµογή, θα είναι οι διορθώσεις µετά από τις διασταυρώσεις µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε για την τεκµηρίωση ιδιοκτησίας που αφορά 63.216 παραγωγούς και 113.379 αγροτεµάχια, αλλά και ο έλεγχος των 4.114 παραγωγών οι οποίοι βρέθηκαν µε µεγάλη απόκλιση µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Μάλιστα, το πρόβληµα δεν είναι µικρό, γιατί πέρα από τις εκτάσεις που δεν λήφθηκαν υπόψη στην πληρωµή, φαίνεται πως δηµιουργήθηκαν αδικαιολόγητα σηµαντικές ποινές αλλά και πολυετείς κυρώσεις. Οι γνώστες του θέµατος αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει µε τη λειτουργία του µηχανογραφικού ελέγχου.

Στις εκκρεµότητες και οι 4.120 αγρότες και κτηνοτρόφοι για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς κλπ.). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ανήλθε στις 41.747.

Απογραφή αιγοπροβάτων ως 15 Νοέµβρη

Μέχρι και τη ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου καλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου οι δικαιούχοι των Βιολογικών και Αυτόχθονων Φυλών, προκειµένου να τρέξουν
οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να συµπεριληφθούν στην πληρωµή της προκαταβολής που -σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό – πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεµβρίου.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πληρωµής προκαταβολής µέχρι 30.11.2021 των Μέτρων 10 και 11 θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
του ΥπΑΑτ. Επισηµαίνεται ότι:

Για τους δικαιούχους δράσεων που έχουν στην κατοχή τους περισσότερους του ενός κωδικούς EL θα πρέπει να κάνουν απογραφή για όλους τους EL την ίδια ηµεροµηνία στην ΚΒ∆ δεδοµένου ότι για την κάθε ηµεροµηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των EL και το αποτέλεσµα του ελέγχου προκύπτει από την ηµεροµηνία µε το µικρότερο αριθµό ζώων.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ