ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Γιάννης Λυμπέρης

419

Τη θέση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, αναλαμβάνει ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης, με απόφαση που ήδη αναρτήθηκε στο «Διαύγεια». Ο κ Λυμπέρης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση με τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τη Δ.Ε. Πηνείας και των τοπικών κοινοτήτων κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, να παραμένει μέλος της Επιτροπής.