Με τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και του Ολυμπισμού

Η «ΠΡΩΤΗ» παρουσιάζει το μεγάλο project δημιουργίας Αθλητικού Κέντρου στην Αρχαία Ολυμπίας

Ολυμπία…. Ένα από τα μεγαλύτερα brand name σε όλο τον κόσμο, η φλόγα της οποίας θα πρέπει να λάμψει και πάλι διεθνώς. Η δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Ολυμπίας δεν αποτελεί απλά ένα όνειρο το οποίο θα πρέπει να λάβει «σάρκα και οστά» αλλά αναγκαιότητα προκειμένου στον ιερό αυτό χώρο να φτάσουν εθνικά αλλά και παγκόσμια αθλητικά events!

Η Ολυμπία, υπήρξε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας αφιερωμένο στον Δία. Ήταν ο τόπος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων οι οποίοι τελούνταν στο πλαίσιο των Ολυμπίων. Η Ολυμπία ονομαζόταν Άλτις, δηλαδή Ιερό Άλσος. Εκεί βρισκόταν για περίπου χίλια χρόνια το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, έργο του Φειδία, το οποίο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα ως ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Είχε ύψος 12 μ. και αποτελούνταν από ξύλο εσωτερικά, αλλά χρυσό, ελεφαντόδοντο, ασήμι, ορεία κρύσταλλο και ημιπολύτιμους λίθους εξωτερικά. Η αφετηρία των Ολυμπιακών Αγώνων τοποθετείται στο 776 π.Χ. και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια. Όμως οι Αγώνες τελούνται ήδη πολύ παλαιότερα, διότι σύμφωνα με την παράδοση τους ξεκίνησε ο Πέλοπας, που κέρδισε σε αρματοδρομία τον βασιλιά της Πίσας Οινόμαο. Σταδιακά ανεγέρθηκαν τα διάφορα οικοδομήματα, θρησκευτικού και κοσμικού χαρακτήρα μέχρι να πάρει τον 2ο αι. μ.Χ τη μορφή που έχει σήμερα. Το παλαιότερο κτίσμα είναι ο ναός της Ήρας και το νεώτερο το Νυμφαίο. Στη ρωμαϊκή περίοδο, συμπληρώθηκαν και ανασκευάστηκαν πολλά κτίρια δεδομένου πως οι Ρωμαίοι συνέχισαν τους αγώνες χωρίς διακοπή.

Η λειτουργία του ιερού χώρου συνεχίσθηκε κανονικά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 393 μ.Χ. έγιναν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και λίγο αργότερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α΄, με διάταγμά του απαγόρευσε οριστικά την τέλεσή τους γιατί θεωρούνταν παγανιστικοί, ενώ επί Θεοδοσίου Β΄, επήλθε η οριστική καταστροφή του ιερού (426 μ.Χ.)

Σύντομο ιστορικό θεσμικών διαδικασιών

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω διαδικασίες:

Την 11-02-2003 υπέβαλλε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Επιχορήγηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για την αγορά έκτασης και την εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Αρχαίας Ολυμπίας».

με την 244/2005 απόφαση του Δ.Σ. ΤΟΥ Δήμου, ανατέθηκε σε ομάδα μελετητών η μελέτη για την κατασκευή “Αθλητικού Κέντρου” στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με την διαδικασία του Ν. 716/77 περί αναθέσεως μελετών Ν.Π.Δ.Δ.

Η Προμελέτης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο την 25-5-2006, ενώ τη 15-6-2006 πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίασή της στο Δημοτικό κατάστημα.

Η μελέτη παρελήφθη από την Δ/σα Υπηρεσία (ΤΥΔΚ ν. Ηλείας), που διατύπωσε της σύμφωνη γνώμη της στο Φύλλο Ελέγχου και με το αρ. πρ. 19318/03-11-2006 έγγραφο την προώθησε στο Υπουργείο Εσωτερικών για θεώρηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) θεώρησε την μελέτη με το αρ. πρ. 36457/1-7-2010 έγγραφο του.

Σχετικά με την χωροθέτηση του έργου

Το οικόπεδο (εκτάσεως 120 στρ.) στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή του έργου, βρίσκεται την χωρική ενότητα του οικισμού Πλατάνου και έχει όψη επί της Εθνικής Οδού Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Τριπόλεως.

Απέχει από τον οικισμό της Ολυμπίας 4 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός, πολεοδομικός ή ειδικός ρυθμιστικός περι-ορισμός που να αποτρέπει την δόμηση του Αθλητικού Κέντρου.

Ειδικά:

Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Αρχαίας Ολυμπίας προβλέπεται η χωροθέτηση Αθλητικού Κέντρου Αρχαίας Ολυμπίας.

(Απ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 50816/2611/13.04/14.6.1993 ΦΕΚ 641Δ)

Στο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτ. Ελλάδος»  αρ. Απ. Π 25297 (ΦΕΚ 1470/9-10-2003 τ.Β’) προβλέπεται ίδρυση Αθλητικού Κέντρου Αρχαίας Ολυμπίας.

Για τμήμα του οικοπέδου (30στρεμ., που είχε αποκτηθεί με πρωτοβουλία και δαπάνες πολιτών της τ.κ. Πλατάνου) έχει εκδοθεί η με αρ. πρ. οικ. 2569/30-4-2003 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν όροι δόμησης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Αρχαία Ολυμπία. Η έκταση αυτή συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της οικοπεδικής έκτασης. Επίσης στην περιοχή όπου βρίσκεται το οικόπεδο ισχύουν:

-το Π.Δ. 24/31. 51985 (ΦΕΚ 270’) περί εκτός σχεδίου δόμησης

-το Π.Δ. 03.04/20.09.1993 (ΦΕΚ 11661Δ) Ζ.Ο.Ε.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι το οικόπεδο βρίσκεται εκτός των ρυθμίσεων προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και της Α1/Φ07/23610/958/07.06/ /08.07.1980 περί «τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους».

Η αναγκαιότητα του έργου

Στο κέντρο της Δυτικής Πελοποννήσου, αναπτύχθηκε το Ιερό της Ολυμπίας, όπου καθιερώθηκαν, από πολύ παλιά οι «Ολυμπιακοί Αγώνες».

Με ιερή συνθήκη η περιοχή της Ολυμπίας και της Ήλιδας ανακηρύχτηκε χώρα ιερή και απαραβίαστη, απαγορεύτηκε η είσοδος στρατού στο έδαφός της και θεσμοθετήθηκε εκεχειρία κατά τον Ιερό Μήνα που τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τον 19ο αιώνα η ολυμπιακή παράδοση, που διασώθηκε στα συγγράμματα των αρχαίων συγγραφέων, αναθέρμανε τις προσδοκίες των λαών για μία παγκόσμια ευγενική άμιλλα, συναδέλφωση και ειρήνη. Έτσι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που ταυτίζονταν με τις μεγάλες προσδοκίες των λαών, έγιναν σύμβολο του σύγχρονου αθλητισμού και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξή του. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από το 1896 μέχρι και σήμερα εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο θεσμό με μεγάλο κύρος.

Στην Ολυμπία κάθε δύο χρόνια πραγματοποιούνται οι τελετές αφής της Ολυμπιακής φλόγας, ενόψει της έναρξης των θερινών και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ επίσημοι επισκέπτες καταφθάνουν σχεδόν καθημερινά (αρχηγοί κρατών, πρόεδροι διεθνών οργανισμών, πρέσβεις, κ.λπ.).

Η Αρχαία Ολυμπία σήμερα θεωρείται παγκοσμίως το λίκνο και ο  θεματοφύλακας του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Είναι ο μοναδικός τόπος στον οποίο προσέρχονται οι λαοί χωρίς τις επιφυλάξεις και τους διαχωρισμούς που τους επιβάλλονται από πολιτικές, θρησκευτικές και λοιπές προκαταλήψεις.

Ο χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας δέχεται το χρόνο περίπου 1.000.000 επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου, με σημαντική δυνατότητα αύξησης. Οφείλει να ανταποκρίνεται, με επιτυχία, στο ρόλο που της έχει προσδώσει αυθόρμητα η παγκόσμια κοινωνία και που δυστυχώς η σύγχρονη Ελληνική Πολιτεία ακόμη δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει.

Είναι αισθητή η έλλειψη στον χώρο της Ολυμπίας ενός αθλητικού  κέντρου που θα συνδέει τον σύγχρονο κόσμο του αθλητισμού με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από την μακραίωνη τέλεση των ιστορικών Ολυμπιακών αγώνων. Άλλωστε στη παγκόσμια συνείδηση, η Αρχαία Ολυμπία θεωρείται το λίκνο και ο θεματοφύλακας του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Η βούληση της τοπικής κοινωνίας και του κράτους, για την ίδρυση ενός «Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου», εκφράστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο μέσα από την έγκριση του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» της Ολυμπίας, ενώ σχεδόν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας έχει αναφερθεί στην ανάγκη ν΄ αποχτήσει η Αρχαία Ολυμπία, η Ηλεία δηλαδή, ένα «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο».

Ο πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, τον Γενάρη του 2004, υπενθύμισε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μ΄ επιστολή στις 29.07.1976, προς τον Πρόεδρο της  Δ.Ο.Α., έθεσε το θέμα της «απρόσκοπτης διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα που τους γέννησε και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία», ενώ ο ίδιος ο υπουργός είχε δηλώσει ότι στην Ολυμπία «είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων καθώς κι΄ ενός συνεδριακού κέντρου που, λείπει από την περιοχή».

Ο Γιώργος Παπανδρέου, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι η Ολυμπία χρειάζεται «ένα διεθνές, πρότυπο ολυμπιακό αθλητικό κέντρο».

Ο Κώστας Καραμανλής, έχοντας υπόψη τις ενέργειες του Υπουργού και Δήμαρχου της Ολυμπίας, αείμνηστου Ιωάννη Σκουλαρίκη, που μας είχε ανάθεση τη μελέτη για την κατασκευή του «Αθλητικού άλσους στη Ολυμπία», είχε δηλώσει πως «στο χώρο αυτό θα κατασκευαστεί σύγχρονο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο». 

Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί ότι στη Βουλή (την 11η Φεβρουαρίου 2008), ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωάννης Ιωαννίδης, σχετικά με την μελέτη του έργου δήλωσε:

«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα, για να βοηθήσουν κιόλας. Αν γίνει αυτό το έργο -εννοώντας το έργο που σχεδιάστηκε επί Δημαρχίας Σκουλαρίκη- θα είναι ένα κόσμημα για την Αρχαία Ολυμπία. Οι νεοέλληνες κάνουν κάτι καινούριο, όπως οι παλιοί έκαναν την Αρχαία Ολυμπία. Το έργο αυτό είναι της τάξεως των 45.000.000-50.000.000 ευρώ και αν τυχόν μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα χρήματα -και το δηλώνω εδώ- δεν θα γίνει το στάδιο των 6.000.000* ευρώ και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό των 50.000.000 ευρώ».

Αυτά τα δήλωσε ο Υπουργός έχοντας υπόψη του τη σύγχρονη δομή του «Αθλητικού Κέντρου» της Ολυμπίας που ανακλά την πληρότητα και την ποιότητα της δομής του ιστορικού χώρου της Ολυμπίας.

Αρχιτεκτονική σύνθεση

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η διαμόρφωση ενός κτηριακού συγκροτήματος αξονικής μορφής, που τέμνει διαγώνια τον χώρο του οικοπέδου με κατεύθυνση Βορά-Νότου. Στο ανατολικό τμήμα του χώρου αναπτύσσονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ στο δυτικό τμήμα του διαμορφώνονται οι χώροι υποδοχής και ψυχαγωγίας των επισκεπτών. Στον κτηριακό άξονα εγκαθίστανται όλες οι χρήσεις, οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις του Αθλητικού, Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου. Μέσω αυτού πραγματοποιούνται οι προσβάσεις στους αγωνιστικούς χώρους, τόσο των αθλητών και των αθλητικών παραγόντων όσο και των επισκεπτών.

Η αξονική ανάπτυξη του κτηρίου και η δυνατότητα της άμεσης οπτικής επαφής του επισκέπτη, σχεδόν με όλους τους χώρους, μέσω των «διάτρητων» οριζόντιων και κάθετων επιφανειών του, επιτρέπει τον εύκολο προσανατολισμό.

Η σαφήνεια των κινήσεων και ο απαραίτητος διαχωρισμός των προσβάσεων στους χώρους των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, εξασφαλίζεται μέσω της απλότητας, της διάρθρωσής και του συσχετισμού τους με το διαμορφωμένο περιβάλλον.

Στο κατώτερο επίπεδο, που αναπτύσσεται ανάμεσα στις στάθμες +2.00 έως +4.00, ακολουθώντας τις στάθμες περίπου του υπαίθριου χώρο άφιξης και υποδοχής των επισκεπτών, τοποθετούνται κυρίως οι χρήσεις και λειτουργίες εξυπηρέτησης των επισκεπτών και οι εμπορικού χαρακτήρα χρήσεις (καταστήματα, θυρίδες τραπεζών, ταχυδρομείο, internet, εστιατόρια, café, κ.λπ.). Ο χώρος είναι κατάλληλος και για την οργάνωση μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων.

Κύριο χαρακτηριστικό του επιπέδου αυτού είναι ότι παραμένει χώρος ημιυπαίθριος. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλο το μήκος του, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να κινηθούν είτε προς τους άμεσα γειτονικούς διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους, είτε προς τα υπερκείμενα επίπεδα, με κλίμακες και ανελκυστήρες.

Το τμήμα αυτό του πρώτου επιπέδου ονομάζεται συμβολικά «ΣΤΟΑ» και μπορεί να παραλληλιστεί με το δομικό στοιχείο της «ΝΟΤΙΑΣ ΣΤΟΑΣ*» της Αρχαίας Ολυμπίας, στην οποία παρέχονταν αντίστοιχες εξυπηρετήσεις στους θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων των ιστορικών χρόνων. Από το επίπεδο αυτό, μέσω των κατάλληλα διαμορφωμένων αίθριων, πραγματοποιείται η πρόσβαση των αθλητών και των παραγόντων τέλεσης των αγώνων στους αγωνιστικούς χώρους.

Ειδικά στο χώρο του Σταδίου η πρόσβαση πραγματοποιείται και μέσω στοάς, που θα μπορούσε να παραλληλιστεί με το δομικό στοιχείο της «ΚΡΥΠΤΗΣ ΣΤΟΑΣ*» του αρχαίου Σταδίου της Ολυμπίας.  Η σύγχρονη «ΚΡΥΠΤΗ ΣΤΟΑ» είναι ένας κλειστός εκθεσιακός χώρος, που αναπτύσσεται σε όλο το μήκος των κτηριακών εγκαταστάσεων του Σταδίου. 

Στον χώρο αυτό θα τιμώνται οι Ολυμπιονίκες. Θα χρησιμοποιείται επίσης ως χώρος μουσειακός, στον οποίο θα εκτίθεται αφιερώματα των Ολυμπιακών πόλεων, σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες, εποπτικό υλικό, κ.λπ.

Το ανώτερο επίπεδο που αναπτύσσεται ανάμεσα στις στάθμες +11.50 έως +12.70, αποτελεί τον χώρο μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση των θεατών στις κερκίδες του Σταδίου, του Γυμναστηρίου και του Κολυμβητηρίου. Η άνοδος των θεατών στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται με δύο ράμπες που ξεκινάνε  από τον χώρο άφιξης και υποδοχής των επισκεπτών (στάθμες από +2.00 έως +4.00) και καταλήγουν, η πρώτη στο νότιο άκρο του επιπέδου (στάθμη +11.50) και η δεύτερη στο βόρειο άκρο του επιπέδου (στάθμη 12.70).

Ο χώρος διαμορφώνεται ως ένας «Περίπατος», κατά μήκος του οποίου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα αμφίπλευρης θέασης. Προς τα ανατολικά βλέπει τους αθλητικούς χώρους να αναπτύσσονται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ αυτόν (στάθμη +5.00 για το Στάδιο, +5.35 για το Γυμναστήριο και +4.35 για το Κολυμβητήριο). Προς τα δυτικά βλέπει τον διαμορφωμένο χώρο υποδοχής του Αθλητικού Κέντρου (στάθμη +4.00). Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει περιμετρικά την εξαιρετική θέα που του προσφέρει η κοιλάδα του π. Αλφειού.

Στο νοτιότατο άκρο του «Περιπάτου», σε πλατεία κατάλληλα διαμορφωμένη, προβλέπεται να εγκατασταθεί το μνημείο της «Φλόγας της Ολυμπίας».

Το ενδιάμεσο επίπεδο αναπτύσσεται ανάμεσα στις στάθμες +7.00 έως +8.00. Η επικοινωνία με το υπερκείμενο και το υποκείμενο επίπεδο πραγματοποιείται με κλίμακες και ανελκυστήρες που εξυπηρετούν και τα τρία επίπεδα. Στο επίπεδο αυτό τοποθετούνται οι λειτουργίες θεσμικού χαρακτήρα του Αθλητικού Κέντρου, όπως η «Ολυμπιακή Εκεχειρία» («Βουλευτήριο*») και το «Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων» («Λεωνιδαίο*»). Επίσης τοποθετείται ο «Οργανισμός εκπροσώπησης και διαχείρισης και του κέντρου» («Πρυτανείο*»).

ΦΩΤΟ eisodos vouleutirio& klimakostasio vouleutiriou & vouleytirio eisodos b epipedon

Η είσοδος στο Βουλευτήριο από την υπαίθριο χώρο υποδοχής, το κλιμακοστάσιο του Βουλευτηρίου και η είσοδος στο β’ επίπεδο.

Το ενδιάμεσο επίπεδο αποτελείται από μία διάτρητη πλατφόρμα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μέσω των ανοιγμάτων του επιτρέπεται η οπτική επαφή με το υπερκείμενο και υποκείμενο επίπεδο και εξασφαλίζεται ο φωτισμός των εσωτερικότερων επιφανειών του υποκειμένου επιπέδου.

Τα κτήρια στα οποία εγκαθίστανται η «Ολυμπιακή Εκεχειρία» και το «Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων» αποτελούνται από κτήρια ανεξάρτητα από την υπόλοιπη κατασκευή, τα οποία διαπερνούν τα επίπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχουν μεταλλικό φορέα και επικαλύπτονται από υαλοπετάσματα και φωτοβολταϊκά πάνελ. Διαθέτουν διαφάνεια και φωτεινότητα, η οποία θα είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτη, μέσω του εσωτερικού φωτισμού τους, τις νυχτερινές ώρες.

Οι χώροι αυτοί συμπληρώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις σε εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν, ως πλήρες και εξαιρετικά ενδιαφέρον, λόγω της συνθετικής του ιδιομορφίας, Συνεδριακό Κέντρο, που μπορεί να δεχθεί και να λειτουργήσει με  πάνω 1.200 συνέδρους, με προοπτική αύξησης του αριθμού, ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες.

Περιγραφή του χώρου υποδοχής (δυτικό τμήμα του χώρου)

Στο δυτικό τμήμα του Άλσους διαμορφώνονται οι χώροι υποδοχής του κοινού, οι προσβάσεις  και οι είσοδοι στα διάφορα επίπεδα  του συγκροτήματος. Ο χώρος είναι επίπεδος. Η όψη του κτιριακού άξονα είναι απλή, «διαφανής», με συμμετρικά ανοίγματα, μερικά από τα οποία είναι τελείως ανοιχτά ενώ ορισμένα φέρουν υαλοπετάσματα.

Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να διεισδύουν οπτικά στο κτήριο, πριν ακόμη εισέλθουν σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν εύκολο προσανατολισμό, στοιχείο πολύ σημαντικό για ένα συγκρότημα σύνθετων λειτουργιών.

Τα άκρα του κτηριακού άξονα καταλήγουν να είναι επιφάνειες φυτοτεχνικά διαμορφωμένες -στην πραγματικότητα ολόκληρος ο κτιριακός άξονας θα είναι τμήμα του διαμορφωμένου τοπίου- απ’ όπου οι επισκέπτες φθάνουν στον «ΠΕΡΙΠΑΤΟ» και από κει στις κερκίδες των αθλητικών χώρων. Οι κερκίδες αποτελούν τη συνέχεια του «ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ», έτσι ο θεατής δεν χάνει ούτε στιγμή την θέα που του χαρίζει η κοιλάδα του π. Αλφειού.

Βασικό στοιχείο της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης αποτελεί το νερό με τη μορφή νεροσυρμής κλειστού κυκλώματος.

Ο επισκέπτης από τον χώρο της υποδοχής βλέπει στο βάθος, να εμφανίζονται διακριτικά, τα στέγαστρα των αθλητικών χώρων.

Γίνεται άμεσα αντιληπτή η αρμονική σύνδεση των διαφόρων κτηριακών εγκαταστάσεων με το φυσικό περιβάλλον και η ομαλή μετάβαση από τις ψηλότερες (τεχνητές) επιφάνειες στο χαμηλότερο επίπεδο του φυσικού εδάφους.

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός «Άλσους Αθλητισμού» όπου εγκαθίστανται χώροι άθλησης και στο οποίο, εκτός από τους αγωνιστικούς χώρους, υπάρχουν χώροι φιλοξενίας θεσμών όπως η «Ολυμπιακή Εκεχειρία», το ιστορικό αντίστοιχο της οποίας είναι η Ιερή Εκεχειρία, που ίσχυσε σαν κανόνας Διεθνούς Δικαίου, ακόμη και στις δραματικότερες συρράξεις του αρχαίου κόσμου. Επίσης υπάρχουν χώροι διαλόγου και διακίνησης ιδεών όπως το «Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων».

Συμπεριλαμβάνονται χώροι φιλοξενίας και απόδοσης τιμών σε αθλητές, αθλητικούς παράγοντες και άλλους, που με τη δράση τους συμβάλλουν στην ανάδειξη του Ολυμπιακού Πνεύματος, κατά το ιστορικό πρότυπο του Πρυτανείου* και του Λεωνιδέου*.

Εγκαθίστανται χρήσεις και εξυπηρετήσεις κοσμικού χαρακτήρα, αντίστοιχες με εκείνες που παρείχε η Νότια Στοά*,στους θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων της ιστορικής περιόδου.

Η σύγχρονη επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία, που σχετίζεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες βρίσκει φιλόξενους χώρους αντίστοιχους με τους χώρους εκείνους της Αρχαίας Ολυμπίας στους οποίους ανεγείρονταν μνημεία, ανδριάντες και Θησαυροί των πόλεων*.

Οι εγκαταστάσεις συμπληρώνονται με συνεδριακούς χώρους και χώρους ειδικών λειτουργιών με την αποκατάσταση αθλητών, ανώτατων πνευματικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κ.λπ.

Τα εμβαδά ανά κατηγορία χώρων (κυρίας και βοηθητικών χρήσεων, ημιυπαίθριων χώρων, υπαίθριων λειτουργικών χώρων, κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο επίπεδο αυτό είναι:

α.            χώροι κυρίας χρήσης, κλιματιζόμενοι:                                                   8.648 τ.μ.

β.            χώροι βοηθητικών χρήσεων:                                                                         176 τ.μ.

γ.            κλειστοί χώροι Η-Μ εγκαταστάσεων:                                                      1.685 τ.μ.

δ.            ημιυπαίθριοι χώροι:                                                                        12.613 τ.μ.

ε.            υπαίθριοι διαμορφωμένοι λειτουργικοί χώροι:                                                  24.721 τ.μ.

                Η αναλογία μεταξύ διαμορφωμένων ανοιχτών και κλειστών χώρων είναι 1/3,6

ενώ η κάλυψη επί του οικοπέδου είναι 

ΦΩΤΟ ypodoxi koinou & ypodoxi koinou 2

Περιγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο ανατολικό τμήμα του Αθλητικού Κέντρου διαμορφώνονται οι αγωνιστικοί χώροι, σε επαφή με τον λειτουργικό άξονα, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι εξυπηρετήσεις, προσβάσεις, και λοιπές λειτουργικές απαιτήσεις. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν              σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να είναι δυνατή η τέλεση Ολυμπιακών και άλλων διεθνών αγώνων.

Το Στάδιο

Ο αγωνιστικός χώρος περιβάλλεται δυτικά από κερκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα δυναμικότητας 4.300 θέσεων, οι οποίες θα είναι στεγασμένες με ελαφρύ στέγαστρο. Οι υπόλοιπες πλευρές του αγωνιστικού χώρου θα περιβάλλονται από χωμάτινα κεκλιμένα επίπεδα, διαμορφωμένα με κατάλληλες κλίσεις περίπου 20%,  επικαλυμμένα με χλοοτάπητα. Θα έχουν δηλαδή τη μορφή που έχουν τα κεκλιμένα επίπεδα που περιβάλλουν το αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Με τη διαμόρφωση αυτή εξασφαλίζονται πολλές χιλιάδες θέσεις θεατών χωρίς την επιβάρυνση του τοπίου, που θα προέκυπτε αν οι κερκίδες κατασκευάζονταν  στο σύνολό τους από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το Γυμναστήριο

Ο αγωνιστικός χώρος σε υπόκειται του περιβάλλοντος κατά 2.00μ. τουλάχιστον ώστε να μειώνεται η επιρροή του όγκου του κτηρίου στο  τοπίο.  Στη δυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου  προβλέπονται κερκίδες από σκυρόδεμα δυναμικότητας 1.150 θέσεων. Το Γυμναστήριο θα είναι στεγασμένο με τέντα από ειδικό ύφασμα.

Το Κολυμβητήριο

Ο αγωνιστικός χώρος υπόκειται του περιβάλλοντος κατά 3.00μ.τουλάχιστον, ώστε να μειώνεται η επιρροή του όγκου του κτηρίου στο τοπίο.  Στη δυτική πλευρά του αγωνιστικού χώρου κατασκευάζονται κερκίδες από σκυρόδεμα δυναμικότητας 1.300 περίπου θέσεων. Το Κολυμβητήριο θα είναι στεγασμένο με τέντα από ειδικό ύφασμα.

Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις

Οι λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, και λοιπών χρήσεων, δύο γήπεδα βόλεϊ, δύο γήπεδα τένις και δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης. Τα γήπεδα αυτά προβλέπονται ανοιχτά.-

Προϋπολογισμός του έργου

α.            οικοδομικές εργασίες

α.1         έργα πολιτικού μηχανικού:                                                         8.000.000 €

α.2         οικοδομικές εργασίες τελειωμάτων:                                      6.700.000 €

β.            ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:                                               7.700.000 €

γ.            έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος:                                      3.800.000 €

          σύνολο κόστους εργασιών:                                                              26.200.000 €

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να υπολογισθεί το εργολαβικό όφελος 18%, οι αναθεωρήσεις 9% και ο Φ.Π.Α. 24%. Τα τελικά ποσοστά θα εξαρτηθούν από την πηγή χρηματοδότησης του έργου.

(*) Πρυτανείο, Λεωνιδέο, κ.λπ.:  αρχαία κτήρια στον χώρο της Ολυμπίας με θεσμική ή κοσμική λειτουργία.

Ο χώρος των συνεδριάσεων.

Το αίθριο του 1ου και του 2ου επιπέδου.

Η κάτοψη του 1ου του 2ου και του 3ου επιπέδου.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ