Δήμος Πύργου: Ορισμός άμισθου σύμβουλου δημάρχου

Με απόφαση του δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου ορίστηκε άμισθος σύμβουλος δημάρχου ο Νικόλαος Τριβιζάς.

Ο κ. Τριβιζάς είναι πρόεδρος επαγγελματιών αλιέων Κατακόλου και αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Τουρισμού-Αλιείας και Λιμενικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου. Θα δέχεται εντολές από τον Δήμαρχο, στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ