Ένα βήμα πριν την υλοποίηση το υδατοδρόμιο Κυλλήνης -Εγκρίθηκε η ΑΕΠΟ από το ΥΠΕΝ

Γιάννης Λέντζας: «Το νερό μπήκε στο αυλάκι»

Η Κυλλήνη θα συνδέει το Ιόνιο με το Αιγαίο σαν διαμετακομιστικό κέντρο

Του Μιχάλη Δημητρόπουλου
mixalisdimitro@hotmail.com

Ένα βήμα πριν την υλοποίησή του βρίσκεται πλέον το υδατοδρόμιο Κυλλήνης, καθώς εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Κυλλήνης για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου.

Η ΑΕΠΟ εστάλη από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης σε όλες τις υπηρεσίες που προβλέπεται και πλέον όλα τα απαραίτητα έγγραφο θα σταλούν με φάκελο στο Υπουργείο και πλέον βγαίνει η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Ουσιαστικά, από τη στιγμή που εγκρίθηκε η ΑΕΠΟ, είναι θέμα ημερών να βγει και η άδεια ίδρυσης.

Όπως εξήγησε στην «ΠΡΩΤΗ» ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας:  «Πλέον απομένει να γίνει ο διαγωνισμός για τη λειτουργία και την κατασκευή του υδατοδρομίου, μια διαδικασία που δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, μέσα σε ένα τρίμηνο-τετράμηνο, μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον και το λιμάνι της Κυλλήνης μπαίνει μέσα στο δίκτυο των υδατοδρομίων. Ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και την συνδρομή του Βουλευτή Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλου. Παλέψαμε και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, το νερό μπήκε στο αυλάκι…».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυλλήνη θα συνδέει το Ιόνιο με το Αιγαίο σαν διαμετακομιστικό κέντρο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας έχει προγραμματιστεί να είναι terminal.

Οι τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Κυλλήνης που προβλέπει η απόφαση έχουν ως εξής:

Α. «Στον λιμένα Κυλλήνης κατασκευάζεται και λειτουργεί το υδατοδρόμιο που περιγράφεται στο ΦΤ-ΑΕΠΟ-2021, με τη θέση και τις διαστάσεις της πλωτής προβλήτας που περιγράφονται στο σχετικό συμπληρωματικό τεχνικό υπόμνημα (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19915/1279/28.2.2022). Το υδατοδρόμιο περιλαμβάνει χερσαίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων διοίκησης υδατοδρομίου, εξυπηρέτησης επιβατών και των αποσκευών τους, πλωτές εγκαταστάσεις για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων, καθώς και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμησή τους. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται εντός του υφιστάμενου κτιρίου του λιμένα και οι πλωτές παράλληλα με τον εσωτερικό μώλο που οριοθετεί το αλιευτικό καταφύγιο. Οι διάδρομοι προσ-αποθαλάσσωσης χωροθετούνται εξωτερικά του λιμένα σε θέση ανατολική-βορειοανατολική. Το πτητικό έργο θα περιλαμβάνει έως πέντε ζεύγη πτήσεων (αφίξεις-αναχωρήσεις) ημερησίως στην έναρξη λειτουργίας του, που θα φτάσουν έως είκοσι ζεύγη σε βάθος πενταετίας (εκτιμώμενο μέγιστο πτητικής δραστηριότητας)»

B. «Όροι που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου»

18. Οι εργασίες κατασκευής να γίνουν υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της ΕΦΑ Ηλείας, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών.

19. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα (χερσαία ή υποβρύχια), από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

20. Δεδομένου ότι το υδατοδρόμιο βρίσκεται εντός της Στρατιωτικής Τερματικής Περιοχής και εντός της Ζώνης Ελέγχου του αεροδρομίου Ανδραβίδας, αρμοδιότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, θα πρέπει μετά την ανάληψη του υδατοδρομίου από τον ανάδοχο να:

20.1 Συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της 117 Πτέρυγας Μάχης και του αναδόχου, όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια οι αμοιβαία αποδεκτοί όροι της δραστηριότητας στην Στρατιωτική Τερματική Περιοχή Ανδραβίδας, καθώς και η λειτουργία του υδατοδρομίου κατά τα διαστήματα ανεφοδιασμού της μονάδας.

20.2 Εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών καταστάσεων ανάγκης, με μέριμνα του Φορέα Διαχείρισης και της 117 ΠΜ.

21. Κατά τη λειτουργία του λιμένα, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με τον ν. 743/77 (Α’ 319), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 55/98 (Α’ 58) και τον ν. 4663/2020 (Α’ 30). Στο ως άνω πλαίσιο, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν:

21.1. Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λπ.), εγκεκριμένου τύπου, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής, «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (PORT CONTINGENCY PLAN – P.C.P.) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και περιστατικά που δύναται να προκληθούν μετά την κατασκευή των νέων έργων του εν λόγω λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2252/94 (Α’ 192), το π.δ. 11/02 (Α’ 6).

21.2. Την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του υδατοδρομίου εν λόγω λιμένα για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του υδατοδρομίου, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

21.3. Την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του υδατοδρομίου εν λόγω λιμένα για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του υδατοδρομίου, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

21.4. Την ύπαρξη μέσων περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης και συγκεκριμένα κατάλληλα πλωτά φράγματα και απορροφητικά υλικά εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με το άρθρο 13 εδάφιο (ιδ) υποεδάφιο (ηη) του ν. 4663/2020 (Α’ 30), τα οποία ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί εφόσον απαιτηθεί.

21.5. Τη συλλογή και νόμιμη διάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, απορριμμάτων, λυμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών που θα παραχθούν είτε κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων είτε από τη λειτουργία του λιμένα με την προσθήκη του υδατοδρομίου.

22. Οι διαδρομές πτήσεων των υδροπλάνων θα πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα, ώστε να μην διέρχονται πάνω από τους υγροτόπους του Εθνικού Πάρκου, προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά η ορνιθοπανίδα της περιοχής και να αποφεύγονται ατυχήματα.

Για την παρακολούθηση του ζητήματος, κάθε συμβάν πρόσκρουσης πτηνών σε υδροπλάνο θα αναφέρεται εγγράφως στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκειμένου να αξιολογηθεί, βάσει της συχνότητας και σοβαρότητας των συμβάντων, εάν απαιτείται λήψη πρόσθετων μέτρων.»

23. Τα αστικά λύματα από τον οικίσκο εξυπηρέτησης επιβατών να διατίθενται στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, ειδάλλως να συλλέγονται σε στεγανό δοχείο-δεξαμενή και η μεταφορά τους να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους μεταφορείς.»

Γ.   «Ο λιμένας Κυλλήνης βρίσκεται εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2330007 και ονομασία «Παράκτια θαλάσσια ζώνη από ακρ. Κυλλήνη έως ΤούμπιΚαλογριά».

Δ. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ισχύουν έως 17.10.2032, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 8α του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, η ισχύς της ΑΕΠΟ παρατείνεται είτε για έξι έτη, για τα έργα – δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ, είτε για τέσσερα έτη, εφόσον διαθέτει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (και εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δεκαπέντε ετών) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ.

O φορέας του έργου οφείλει, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο φορέας του έργου αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρ. 5 και 6 ν. 4014/2011, όπως ισχύει). Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ