Έκπτωση φόρου έως 6.400 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Ενεργοποιείται η έκπτωση φόρου εισοδήματός σε ποσοστό 40% του ύψους τους δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών  και λοιπών κτηρίων.

Το μέτρο έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 16 του ν. 4646/2019, που ισχύει από την 1η -1-2020 και αφού μεσολάβησε καθυστέρηση εφαρμογής του επί ένα χρόνο. Mετά από παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) γίνεται γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία εφαρμογή του.

Ανώτατο όριο δαπάνης

Η έκπτωση φόρου θα καλύψει τις δαπάνες που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 μέχρι και 31-12-2022. Oι ιδιοκτήτες κατοικιών λοιπών κτηρίων για να εξοφλήσουν αμοιβές παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Η έκπτωση ανέρχεται στο 40% των δαπανών, με ανώτατο όριο (δαπάνης) τις 16.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες έχουν  τη δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ ανά έτος από τον φόρο που τους αναλογεί. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι για εργασίες της τάξεως των 16.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 40%, ήτοι 6.400 ευρώ. Pοσό το οποίο θα κατανεμηθεί ισόποσα σε τέσσερα χρόνια.

Ειδικότερα, το 40% του ποσού των δαπανών που θα έχουν πραγματοποιηθεί σε καθένα από τα έτη 2020, 2021 και 2022. Θα κατανέμεται ισόποσα στα εκάστοτε επόμενα τέσσερα έτη και θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος που θα βεβαιώνεται εις βάρος του ιδιοκτήτη. Sε καθένα από τα τέσσερα αυτά επόμενα έτη.

Για παράδειγμα αν η δαπάνη πραγματοποιηθεί το 2020, το 40% αυτής θα κατανεμηθεί ισόποσα στα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024. Το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί σε καθένα από τα επόμενα αυτά έτη. Δηλαδή το 1/4 του 40% της δαπάνης, θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο ιδιοκτήτη κατά το έτος αυτό.

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες. Κι όχι τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση του 40% των δαπανών για αμοιβές εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Από τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη κατά τα επόμενα τέσσερα έτη είναι:

  • Τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί. Ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.
  • Οι δαπάνες να αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, δηλαδή με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
  • Η πληρωμή των εργασιών πρέπει να έχει γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking ή μέσω λογαριασμού πληρωμών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010 ή με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

πηγη: ecopress.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ