Στήριξη Γονέων & Κηδεμόνων στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Κατά της μετατροπής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών σε Πειραματικό

Ανακοίνωση εξέδωσαν εκπαιδευτικοί της πλειοψηφίας του Συλλόγου Διδασκόντων 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρις Κατσούφης». Που ψήφισαν κατά της μετατροπής του σχολείου σε Πειραματικό, η οποία έχει ως εξής:                       

«Την 1η  Μαρτίου 2021 συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών με θέμα «Μετατροπή του σχολείου σε Πειραματικό». Μετά από φανερή ψηφοφορία η πρόταση κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε.

    Κατόπιν ενημέρωσης ότι υποβλήθηκε αίτηση για τη μετατροπή του 2ου Δημοτικού Σχολείου σε Πειραματικό. Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε απόφαση που θέλει να μετατρέψει το 2ο Δημοτικό Σχολείο σε Πειραματικό. Για τους παρακάτω λόγους:

    α) Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από συνεδρίαση αποφάσισε  κατά πλειοψηφία τη μη μετατροπή του σχολείου σε Πειραματικό.

    β) Η επιλογή των μαθητών δεν θα γίνεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους αλλά με κλήρωση. Όπως συμβαίνει σε όλα τα Πειραματικά σχολεία. Έτσι καταργούνται τα γεωγραφικά όρια. Κι οι μαθητές που δεν θα κληρωθούν ή δεν θα επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πειραματικό καλούνται υποχρεωτικά να φοιτήσουν σε άλλα σχολεία της περιοχής. Άραγε στην κωμόπολη μας, με τη μετατροπή του ενός δημοτικού σε Πειραματικό. Το άλλο 7/θ δημοτικό που παραμένει θα μπορέσει να καλύψει τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό;

    γ) Η εμπειρία από τα ήδη υπάρχοντα Πειραματικά σχολεία έχει δείξει ότι είναι σημαντική η σύνδεση με αντίστοιχο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Κάτι που δεν έχει προβλεφθεί στην περιοχή μας και ούτε σχεδιάζεται.

    δ) Το 2ο Δημοτικό Σχολείο έχει οριστεί σαν βασικό σχολείο υποδοχής των μαθητών της 117 ΠΜ οι οποίοι έρχονται στο σχολείο μας πάνω από 40 χρόνια. Εύλογη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές της εν λόγω αεροπορικής μονάδας θα διασκορπιστούν σε άλλα σχολεία. Ενώ όσοι παραμείνουν θα επωμιστούν την ευθύνη και το κόστος μεταφοράς. Ο διαμοιρασμός των μαθητών της 117 ΠΜ σε άλλες περιοχές θα επηρεάσει την λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου των Λεχαινών. Αφού πηγαίνοντας τα παιδιά σε άλλα σχολεία θα φοιτήσουν σε Γυμνάσια και Λύκεια της ευρύτερης περιοχής. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης θα επιβαρύνει επίσης και τους γονείς των μαθητών των χωριών. Που γεωγραφικά ανήκουν στα Λεχαινά και μέχρι τώρα μετακινούνταν δωρεάν.

    Είμαστε υπέρ της καθολικής αναβάθμισης των σχολείων, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που αποσκοπεί στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου όλων των μαθητών. Όμως για τους παραπάνω προφανείς λόγους, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι ενός Πειραματικού Σχολείου στην μικρή μας κωμόπολη. 

Υπέρ της απόφασης της πλειοψηφίας του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου συντάσσονται 111 οικογένειες που εκπροσωπούν 148 μαθητές του σχολείου».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ