Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ηλείας και Αμαλιάδας: Σε αποχή οι δικηγόροι εάν δεν αποσυρθεί το πλαφόν στις αναβολές δικών

Τι επισημαίνουν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ηλείας και Αμαλιάδας

Την έντονη αντίθεση του, εκφράζει ο δικηγορικός κόσμος, στην προωθούμενη αιφνίδια τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δικηγόρους να ζητήσουν μία μόνο αναβολή λόγω κωλύματος. Ο ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ζητάει να αποσυρθεί άμεσα η επίμαχη τροποποίηση καθώς σε αντίθετη περίπτωση είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, παρέχεται η δυνατότητα στους δικηγόρους μόνο μία φορά να αιτηθούν αναβολή λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία.

Έτσι, σύμφωνα με την προωθούμενη τροποποίηση στο άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση που το αίτημα της αναβολής συνίσταται σε κώλυμα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία.

Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα μπορεί να προβληθεί για μία μόνο φορά, από κάθε διάδικο και πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση κάθε νομιμοποιητικού, διαδικαστικού ή άλλου εγγράφου (π.χ. εξουσιοδότηση προς το συνήγορο απόντος διαδίκου, κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται πλήρως ο λόγος αναβολής.

Ακόμη, προβλέπεται ότι για την απόδειξη σοβαρού λόγου υγείας το σχετικό πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα ή πρόκειται για πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και δεν αρκεί η γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού. Παράλληλα, προβλέπεται, ότι η χορηγηθείσα αναβολή δεν δύναται να υπερβεί τους τρεις μήνες.

Τώρα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, συνεδρίασε εκτάκτως για το επίμαχο θέμα και σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής: «1.Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προωθούμενη αιφνιδίως από την Κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση, κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς της Δικαιοσύνης, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 349 ΚΠΔ, περιορίζοντας το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο πληρεξουσίου δικηγόρου.

Πρόκειται για μία ακόμα νέα τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι διατάξεις του Κώδικα πρέπει να είναι διαχρονικής ισχύος για ασφάλεια δικαίου.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή καταγγέλλει την απαράδεκτη κυβερνητική πρακτική της αιφνίδιας νομοθέτησης, που τείνει να γίνει κυβερνητική συνήθεια και την προσπάθεια στέρησης του δικαιώματος εκπροσώπησης των διαδίκων από δικηγόρους της επιλογής τους, ακόμη και σε περιπτώσεις δικαιολογημένου κωλύματός τους.

3. Η όποια προσπάθεια στοχοποίησης των δικηγόρων, ως υπεύθυνων για την αναβολή της συζήτησης υποθέσεων και για τις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, είναι απαράδεκτη και αποπροσανατολιστική. Παράλληλα, αμφισβητείται η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος, κατ’ άρθρο 87 του Συντάγματος, να αποφασίζει.

Οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης έχουν συγκεκριμένες αιτίες, τις οποίες το δικηγορικό σώμα έχει αναδείξει και στηλιτεύσει, κατ’ επανάληψη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που, ως φαίνεται, έχει ενοχλήσει πολλούς.

4. Η προωθούμενη διάταξη παραβιάζει βασικές αρχές της ποινικής δίκης, αφού στερεί από τους διαδίκους και ιδίως από τον κατηγορούμενο το δικαίωμα εκπροσώπησής τους από τον δικηγόρο της επιλογής τους και μάλιστα χωρίς να υφίσταται ιδιαίτερος λόγος, όπως σε περίπτωση κινδύνου παραγραφής του αδικήματος.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει πάραυτα την συγκεκριμένη διάταξη και να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας να συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις του σώματος και συγκεκριμένα προτείνει κήρυξη αποχής των δικηγόρων σε περίπτωση δεύτερης αναβολής για κώλυμα στο πρόσωπό τους ως πληρεξουσίων είτε υπεράσπισης είτε προς υποστήριξη της κατηγορίας, όπως επίσης και στην περίπτωση που αιτούνται αναβολής για λόγους υγείας, που αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο».

Δημήτρης Δημητρουλόπουλος – Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας

«Η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εισήχθη για άλλη μία φορά αιφνιδίως και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς και αυτό  συνιστά άλλη μία περίπτωση κακής νομοθέτησης που μας βρίσκει αντίθετους πρώτα από όλα για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε όμως διαφωνίες και με την ουσία της διάταξης αυτής διότι θεσπίζει αδικαιολόγητους περιορισμούς στο δικαίωμα του να ζητηθεί αναβολή στην εκδίκαση μίας υπόθεσης εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι σοβαροί λόγοι για την αναβολή αυτή. Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επαφίεται στην κρίση των δικαστών οι οποίοι μπορούν να σταθμίζουν σε κάθε περίπτωση εάν μπορεί να συντρέχουν τέτοιοι σοβαροί λόγοι και λαμβάνοντας υπόψη και το  χρόνο τέλεσης της υπόθεσης και άλλους παράγοντες να αποφαίνονται εάν θα κάνουν δεκτό το αίτημα αναβολής ή όχι. Αντίθετους τέλος μας βρίσκει και το ότι με τη διάταξη αυτή απαιτείται η συνδρομή λόγου υγείας, ως λόγου αναβολής να αποδεικνύεται από έγγραφο που προέρχεται από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιωτικό θεραπευτήριο καθώς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αποδεικνύεται και με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται πρόσφορο και αξιόπιστο από μέρους του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει τη διάταξη αυτή προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη διαβούλευση με τη νομική κοινότητα για το τελικό περιεχόμενο της»

Θανάσης Θεοδόσης- Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας

«Στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπάρχει το άρθρο 349 στο οποίο γίνεται λόγος για αναβολή της ποινικής δίκης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου. Η κυβέρνηση και το υπουργείο δικαιοσύνης με μία πραγματικά αιφνιδιαστική νομοθετική ρύθμιση, αποφάσισε ουσιαστικά την κατάργηση αυτής της δυνατότητας αναβολής, στην ποινική δίκη. Η νομοθετική ρύθμιση αυτή, πραγματικά αιφνιδιάζει το δικηγορικό κόσμο καθώς έγινε χωρίς καν διαβούλευση και αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των συνεχών τροποποιήσεων του κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι αλλεπάλληλες οι τροποποιήσεις που γίνονται στο κώδικα ποινικής δικονομίας και στο ποινικό κώδικα με αποτέλεσμα να μειώνεται το κύρος της ισχύουσας ποινικής διαδικασίας. Εμείς θεωρούμε ότι με την διάταξη αυτή στοχοποιούνται οι δικηγόροι και θεωρούνται ότι αυτοί είναι υπαίτιοι των καθυστερήσεων στην ποινική δίκη. Για εμάς παραβιάζεται μία σημαντική αρχή της ποινικής δίκης, από την στιγμή μάλιστα που δεν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής σε μία ποινική υπόθεση. Εμείς σαν δικηγορικοί σύλλογοι λέμε λοιπόν «όχι» στην διάταξη αυτή και ζητάμε την άμεση απόσυρση της προκειμένου να ακολουθήσει ένας πραγματικά γόνιμος διάλογος και να εξετάσουμε εάν η αναβολή λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου αποτελεί την βασική αιτία της συνεχής παράτασης της ποινικής δίκης. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα των δικηγορικών συλλόγων, είμαστε αποφασισμένοι ως δικηγορικοί σύλλογοι, να προχωρήσουμε σε αποχή ειδικά όταν πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.»

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ