Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

405

Παρατείνεται έως 28.02.2021, µέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων,  η θητεία των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στις περιπτώσεις που λόγω των μέτρων έναντι του κορωνοϊού δεν διενεργήθηκαν εκλογές μέχρι τις 31-12-2021.

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το υπυοργείο Εσωτερικών, η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αµέσως µετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των µέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας.

Εξάλλου οι Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει  να προβούν σύμφωνα με τα ανωτέρω άμεσα στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για την συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και πειθαρχικών συμβουλίων στα οποία συμμετέχουν τα ως άνω αιρετά μέλη.  Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.