Παράγοντες που Διαμορφώνουν την Τιμή των Ακινήτων

53

Η κατοχή ενός τίτλου ιδιοκτησίας, ήταν πάντοτε ένα ισχυρό στοιχείο ενός επενδυτικού φακέλου, που συνδέεται με την εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας. Είτε πρόκειται για ιδία χρήση, είτε υπάρχει ή δημιουργήθηκε στην πορεία η επιθυμία πώλησής του, αποφέρει πολλαπλά οφέλη και μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα ζώης σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να αυξήσετε το χρηματικό σας κεφάλαιο πουλώντας κάποιο ακίνητο, ή έστω στη διερευνητική ακόμη φάση, χρειάζεται να είστε ενημερωμένοι για μερικούς παράγοντες, που καθορίζουν τη διαδικασία της τιμολόγησης.
Ο σωστός προσδιορισμός της τιμής της περιουσίας σας, από τη μία θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την υποτίμησή της, και από την άλλη θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε καλύτερα τη βέλτιστη στιγμή αναζήτησης αγοραστή. 

  • Ιδιότητες Ακινήτου

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, αν και μπορεί να επισκιαστεί από τους άλλους παράγοντες, χωρίς να σταματάει να είναι καθοριστικός, πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το ακίνητο αυτό κάθε αυτό, διαμορφώνουν το εύρος τιμής πώλησής του.
Τέτοιοι είναι το μέγεθος και η τοποθεσία (απόσταση από υποδομές όπως σχολεία, μέσα συγκοινωνίας, ασφάλεια και ποιότητα περιβάλλοντος κλπ), και εφόσον μιλάμε για κτίσμα, η ευνοϊκή διαρρύθμιση, η φωτεινότητα, η ηλικία και η κατάσταση της κατασκευής, και η ενεργειακή του κλάση. 

Αν δυσκολεύστε να κάνετε μόνοι σας την εκτίμηση, μπορείτε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό στην πώληση ακινήτων, όπως οι επαγγελματίες του yourhomesold.gr και τοπικών μεσιτικών γραφείων, ή ακόμη και να αναθέσετε τη διαδικασία εξ’ολοκλήρου γλιτώνοντας χρόνο και ψυχική κούραση.

  • Κίνηση της Αγοράς

Η αγοραπωλησία ακινήτων δε θα μπορούσε να μένει ανεπηρέαστη από τον κανόνα της ζήτησης και προσφοράς, και την τρέχουσα διαμόρφωσή του. Όσο αυξάνεται η ζήτηση και ακόμη όσο περισσότερο μειώνεται η προσφορά, τόσο αυτό δίνει το περιθώριο στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να επωφεληθεί από μια μεγαλύτερη τιμή πώλησης. 

Το ιστορικό τιμών που χαρακτηρίζει κάθε περιοχή μπορεί να μαρτυρήσει τις μελλοντικές διακυμάνσεις. 

  • Κοινωνικές Συνθήκες

Τέλος, εκτός από τις τάσεις και τις προβλέψεις των εξελίξεων στον τομέα των ακινήτων, συμβάλλουν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες. Δηλαδή οι διαθέσιμες θέσεις εργασίες στην περιοχή, αλλά και το μισθολογικό τοπίο γενικότερα, οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το κράτος, οι τρέχοντες φορολογικοί νόμοι και τα προσεχή αναπτυξιακά σχέδια, για τα οποία μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε από αξιόπιστες έντυπες ή διαδικτυακές πηγές όπως ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ.

Σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τη διαπραγματευτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή, και μικρά παραθυράκια που θα του επιτρέψουν να κλείσει την τελική συμφωνία με ευνοϊκότερους για αυτόν όρους. Σίγουρα ωστόσο, η γνώση και η κατανόηση των σημαντικότερων παραγόντων που συνδέονται με την τιμή πώλησης, είναι απαραίτητη για την αποφυγή μιας ωφέλιμης συμφωνίας.