Στεγαστικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για το «πάγωμα» στα επιτόκια – Ποιους αφορά

1948

Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή της ρύθμισης που «παγώνει» τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια

Στο επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν αναλυτικά οι ρυθμίσεις του σχεδίου των τραπεζών και προβλέπει το «πάγωμα» για ένα χρόνο του επιτοκίου Euribor, με βάση το οποίο διαμορφώνονται τα κυμαινόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και έχει οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις το κόστος δανεισμού τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, θα αφορά και στα στεγαστικά δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου, που συνδέονται με το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ.

Το «πάγωμα» των επιτοκίων θα αφορά σε όλα τα στεγαστικά δάνεια – συμπεριλαμβανομένων των επισκευαστικών που δόθηκαν συμπληρωματικά σε κάποιες περιπτώσεις – ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, τα οποία θα είναι ενήμερα, ενώ στο «κάδρο» της στήριξης συζητείται να μπουν και όσα βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, με την προϋπόθεση οι δανειολήπτες να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

Έτσι, όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά και αυτά σε ελβετικό φράγκο θα «μετατραπούν» σε σταθερού επιτοκίου για διάστημα 12 μηνών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προτίθεται να προχωρήσει σε ακόμη δύο αυξήσεις επιτοκίων, κατά 0,25 η κάθε μία ή 50 μονάδες βάσης συνολικά.

Βάσει του σχεδίου λοιπόν, οι δόσεις των δανείων παραμένουν στα επίπεδα που ανέβηκαν έως και τον Μάρτιο, ενώ διπλά κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων που ήδη «τρέχει» από τις τράπεζες. Επιπλέον, υιοθετούνται νέα κριτήρια που επιτρέπουν σε περισσότερους να επιδοτηθούν.

Το σχέδιο θα λαμβάνει υπόψη και θα ακολουθεί αυστηρά τους εποπτικούς κανόνες από έχουν τεθεί από πλευράς SSM και Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο αριθμός των δανείων που θα αφορά τις νέες αυτές ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονται πιθανότατα πριν το Πάσχα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζών είναι μεταξύ 400.000-500.000 δανείων.

Ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων

Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου, ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Μέσω του προγράμματος, περισσότεροι από 10.000 ωφελούμενοι μπορούν, εντός του έτους, να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου που χορηγείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι άτοκο, ενώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους (και όσους αποκτήσουν αυτή την ιδιότητα κατά τη διάρκεια αποπληρωμής) το δάνειο χορηγείται στο σύνολό του άτοκα.