Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΜητρώο Επιτηδευματιών και Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών: Υπόχρεοι και διαδικασία εγγραφής, κατηγορίες...

Μητρώο Επιτηδευματιών και Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών: Υπόχρεοι και διαδικασία εγγραφής, κατηγορίες ποτών και χρόνος καταχώρισης

Σκοπός της νέας απόφασης 1263/2021 είναι η τήρηση και εφαρμογή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93 Α και 93 Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001):

α) Του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ίδιου νόμου,

β) του ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, των της περ. α) αλκοολούχων ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις των ως άνω αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

α) Η διαδικασία εγγραφής των προσώπων που είναι υπόχρεα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών,

β) οι κατηγορίες των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία απαιτείται η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,

γ) τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και

δ) ο χρόνος καταχώρισης και η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,

ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης. 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ