«Διάσωση κτηρίων Σιδηροδρομικού Σταθμού Πύργου – Δημιουργία Σιδηροδρομικού Πάρκου»

673

Η οικονομική ανάπτυξη της Ηλείας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής ΣΠΚ (Σιδηρόδρομος Πύργου Κατακόλου). Ήταν η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή εκτός Αθηνών και σκοπός της ήταν η σύνδεση του Πύργου, που αποτελούσε σημαντικό γεωργικό και εμποροβιομηχανικό κέντρο, με το λιμάνι του Κατακόλου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και ιδιαίτερα τής σταφίδας.

Το σύμπλεγμα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πύργου αποτελείται από το κεντρικό κτήριο του σταθμού, την τεχνική βάση, το παλαιό μηχανοστάσιο, τον υδατόπυργο, αποθήκες, κατοικίες και βοηθητικά κτήρια. Εκτός αυτών στο σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκεται τροχαίο υλικό ιστορικής σπουδαιότητας από την έναρξη λειτουργίας της γραμμής. Είναι γνωστό ότι τα κτήρια και τροχαίο υλικό ανήκουν στον ΟΣΕ Α.Ε. και στις θυγατρικές του εταιρίες.

Ήδη στα πλαίσια της Ο.Χ.Ε έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από την Π.Δ.Ε. το έργο «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» με φορέα υλοποίησης την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και προϋπολογισμό 504.924,22 € (με ΦΠΑ). Το έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις και περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο τον κεντρικό σταθμό, ενώ εγκαταλείπει στη φθορά του χρόνου τα υπόλοιπα ιστορικής σημασίας κτήρια. Ήδη, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, σημαντικό τμήμα της οροφής του μηχανοστασίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνο, ενώ τα υπόλοιπα κτήρια παραμένουν ανεκμετάλλευτα περιμένοντας τη δική τους αντίστοιχη μοίρα.

Τα αστικά πάρκα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη των πόλεων, καθώς δημιουργούνται πόλοι κοινωνικής, πολιτιστικής και επιχειρηματικής δράσης. Η έκταση που περικλείεται στο σιδηροδρομικό συγκρότημα του Πύργου μπορεί να αποτελέσει έναν ελεύθερο χώρο αναψυχής με τη δημιουργία εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου με συνύπαρξη χρήσεων και σιδηροδρομικής λειτουργίας.

Για του λόγους  αυτούς κρίνεται αναγκαία η άμεση παρέμβαση σας προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για την αναγκαία αποκατάσταση των κτηρίων και τον περιορισμό των φθορών. Η ΠΔΕ σε περίπτωση ωριμότητας των μελετών εκ μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να εντάξει και να χρηματοδοτήσει έργα αντίστοιχα του κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Επίσης η ΠΔΕ δύναται να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία θεματικού σιδηροδρομικού πάρκου, στην υπάρχουσα έκταση, όπως επιβάλλει η ιστορία του Σιδηρόδρομου Πύργου Κατακόλου και να χρηματοδοτήσει αντίστοιχα το έργο που θα προκύψει από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

protinews

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Χ. Μπράμος

Δικηγόρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλείας