Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότητα«Λυπητερή» ύψους 706.531,49€  στους επτά δήμους της Ηλείας

«Λυπητερή» ύψους 706.531,49€  στους επτά δήμους της Ηλείας

Το υπουργείο Εσωτερικών στέλνει τον λογαριασμό για το τέλος ταφής απορριμμάτων στους δήμους όλης της χώρας

*129,1 εκατομμύρια ευρώ καλούνται να πληρώσουν συνολικά όλοι οι δήμοι της Χώρας

 ** Το ΔΣ της ΚΕΔΕ έχει λάβει απόφαση για άμεση προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα την κατάργηση του τέλους ταφής

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών βγήκε λογαριασμός συνολικού ύψους 129, 1 εκατ. ευρώ στους  Δήμους της χώρας για το τέλος ταφής των απορριμμάτων, που θα πληρώσουν το 2024. Τα χρήματα πηγαίνουν στο ταμείο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του ΥΠΕΝ, που είναι υποστελεχωμένος και υπολειτουργεί . Οι Δήμοι καλούνται να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να περικόψουν δαπάνες ή να μετακυλήσουν στους δημότες το τέλος ταφής. Η ΚΕΔΕ ετοιμάζει προσφυγή στο ΣτΕ.

Με θέμα «επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους 129.141.872,00€, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α’ εξαμήνου έτους 2023»,  η απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανοίγει τη γραμμή πληρωμής του τέλους ταφής  από τους Δήμους, καθώς θα παρακρατηθούν από τις κρατικές επιχορηγήσεις κατά το έτος 2024 «στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των πόρων του άρθρου 259 του ν.3852/2010».

Άμεση αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Δήμων

Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι με βάση το ποσό που καταλογίζεται σε κάθε Δήμο για το τέλος ταφής πρέπει να περάσει και στον προϋπολογισμό του, δηλαδή να περικόψει δαπάνες από άλλα έργα ή να υπολογιστεί σε αυξημένα δημοτικά τέλη.

Σχετικά σημειώνεται στην απόφαση ότι:  «Οι εγγραφές και αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις, πραγματοποιούνται μετά την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσας απόφασης για τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε φορέα σύμφωνα με το σχετικό πίνακα»,  που συνοδεύει την απόφαση και προβλέπει τα ποσά για το τέλος ταφής που καταλογίζονται στον κάθε Δήμο.

Το Τέλος Ταφής όπως είπε επιβλήθηκε με το άρθρο 38 του 4819/2021, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5069/2023 και επιβάλλεται και  αποδίδεται από τους υπόχρεους,  δηλαδή τους Δήμους ή τους ΦΟΔΣΑ σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΟΑΝ και διατίθεται σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονεί και εγκρίνονται από το ΥΠΕΝ.

Αιτιάσεις για τη διαχειριστική ικανότητα του ΕΟΑΝ

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι τα χρήματα του τέλους ταφής μέσω του ΕΟΑΝ θα γυρίζουν στους Δήμους για δράσεις, έργα και προγράμματα ενίσχυσης της ανακύκλωσης. Ωστόσο από την πλευρά της αυτοδιοίκησης εγείρονται ερωτήματα και αντιδράσεις για τις οργανωτικές δυνατότητες του ΕΟΑΝ, ο οποίος είναι υποστελεχωμένος και υπολειτουργεί, εάν είναι σε θέση να αναπτύξει επιτελικό ρόλο στην ανακύκλωση. Επίσης εκφράζονται φόβοι από την πλευρά των Δήμων, ότι τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται από το τέλος ταφής από το 2024 και για τα επόμενα χρόνια στο ταμείο του ΕΟΑΝ εάν θα διοχετευτούν σε άλλες δράσεις, κατά πόσον θα αξιοποιηθούν στοχευμένα για τις ανάγκες κάθε Δήμου, η σε οριζόντιες δράσεις και προμήθειες.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ έχει λάβει απόφαση για άμεση προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα την κατάργηση του τέλους ταφής, το οποίο θεωρεί παράνομο και αντισυνταγματικό.

Που πρέπει να πάνε τα χρήματα του τέλους ταφής

Προβλέπεται πάντως τα χρήματα από το τέλος ταφής που συγκεντρώνει ο ΕΟΑΝ να διατεθούν για την ενίσχυση των ΟΤΑ Α’ βαθμού προκειμένου:

1) Να ενισχυθούν με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους λειτουργία για την συλλογή των παραγόμενων αποβλήτων και ειδικά για την εκτροπή του κλάσματος στερών αποβλήτων από τον κάδο των σύμμεικτων στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών και στους καφέ κάδους βιοπαποβλήτων.

2) Να υλοποιήσουν μικρά ή μεγάλα πράσινα σημεία και γωνιές ανακύκλωσης.

3) Να προμηθευτούν κινητά πράσινα σημεία.

4) Να υλοποιήσουν δράσεις για την αύξηση της διαλογής στην πηγή.

5) Να εκπονήσουν Επιχειρησιακά Σχέδια όπως είναι τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων για τα οποία η υποβολή τους, αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

6) Να εκπονήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.

7) Να υλοποιήσουν δράσεις παραγωγής ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές.

8) Να υλοποιήσουνε πιο καινοτόμες δράσεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων όπως η μετατροπή του στόλου των οχημάτων σε πράσινα οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ή ενημέρωσης κατάρτισης των δημοτικών υπαλλήλων στις σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τα απόβλητα και την διαχείρισή τους.

Τα δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος

Στην απόφαση που υπέγραψε ο αν. υπουργός Εσωτερικών προβλέπεται ακόμη ότι: «Τα δικαιολογητικά έκδοσης του χρηματικού εντάλματος για την καταβολή του ανωτέρω ποσού στον Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται σύμφωνα με την αριθμ. 2/39549/0026/11.6.15 (Β’ 1138) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών ως ακολούθως:

α) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

β) Κατάσταση πληρωμής σε τρία (3) αντίγραφα στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και το πληρωτέο ποσό.

γ) Αντίγραφο της παρούσης απόφασης.

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Τραπεζικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) Προϋπολογισμός έτους 2023.

ζ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί υποβολής από τον Ε.Ο.ΑΝ. του απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το έτος 2022».

Ο λογαριασμός του τέλους ταφής για τους επτά Δήμους της Ηλείας

Ιδιαίτερα «τσουχτερός» είναι ο λογαριασμός που θα σταλεί στους επτά δήμους της Ηλείας οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν τόσο για το 2022 όσο και για το α’ εξάμηνο του 2023 το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 706.531,49€. Ειδικότερα, ο δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης καλείται να πληρώσει το ποσό των 130.562,25€, ο δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων ποσό 37.462,75€, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 42.113,18€, ο δήμος Ζαχάρως 42.299,73€, ο δήμος Ήλιδας 159.786,58€, ο δήμος Πηνειού 70.902,65€ και τέλος ο δήμος Πύργου ποσό 223.404,35€.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ