Ηλεία: Αναστέλλεται η λειτουργία τριών Δημοτικών και εννέα Νηπιαγωγείων

714

Αναστέλλεται η λειτουργία συνολικά τριάντα σχολικών μονάδων, 22 Νηπιαγωγείων εκ των οποίων τα πέντε Ειδικά Νηπιαγωγεία και οκτώ Δημοτικών Σχολείων εκ των οποίων το ένα Ειδικό Δημοτικό, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω έλλειψης ή περιορισμένου αριθμού μαθητικού δυναμικού.

Στην Ηλεία η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει σε τρία Δημοτικά σχολεία και εννέα Νηπιαγωγεία.

Αυτά είναι τα Νηπιαγωγεία Αμπελοκάμπου, Δουνεϊκών, Εφύρας, Κουρτεσίου, Λεύκης, Μπορσίου, Πρασίνου και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κρεστένων και τα Δημοτικά Σχολεία Αμπελοκάμπου, Περιστερίου και Φρίξας.