«Η επανεκκίνηση της ανακύκλωσης καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική»

Δίκτυο ΦοΔΣΑ

«Η επανεκκίνηση της ανακύκλωσης καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική», τονίζει ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Η αρνητική δημοσιότητα που έλαβε μετά την άρνηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ να υιοθετήσει τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και την παραίτηση μέλους του Δ.Σ εκπροσώπου των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στο ήδη επιβαρυμμένο κλίμα. Το οποίο τα τελευταία χρόνια κινείται εν μέσω μηνύσεων, αντεγκλήσεων και αντικρουόμενων δημοσιευμάτων.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι απολύτως σαφές ότι η επανεκκίνηση της ανακύκλωσης καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική.

Ιδίως στον τομέα των ανακυκλώσιμων που προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα. Το κλίμα αντιπαραθέσεων και αμφισβήτησης της νομιμότητας των αποφάσεων του ΕΟΑΝ, προκαλεί αναπόφευκτα διλήμματα στους ΟΤΑ. Που καλούνται να αποφασίσουν με ποιο σύστημα να συνάψουν σύμβαση συνεργασίας, χωρίς το τοπίο να είναι σαφές.

Το αποτέλεσμα είναι η εύλογη δημιουργία επιπλέον καθυστερήσεων. Καθώς τα αρμόδια δημοτικά συμβούλια είναι ιδιαίτερα διστακτικά, ως προς τη λήψη αποφάσεων που θα δεσμεύσουν τους δήμους για τα επόμενα χρόνια.

Για την προώθηση των ρυθμών στην ανακύκλωση, είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, και η εμπέδωση κλίματος σεβασμού στη νομιμότητα. Καθώς και στις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων.

Σε αυτό θα συμβάλει η παράθεση των στοιχείων που θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα και τη συμβατότητα των επιχειρησιακών σχεδίων των συστημάτων με την ισχύουσα νομοθεσία. Ώστε, έχοντας πλήρη εικόνα της πραγματικότητας, να εκπονηθούν στη συνέχεια τα ΠΕΣΔΑ και τα Τοπικά Σχέδια των δήμων, με στόχους ρεαλιστικούς και εφικτούς.

Μόνο αφού διασφαλιστεί αυτή η προϋπόθεση, θα δημιουργηθούν οι δυνατότητες που θα επιτρέψουν τη συνέργεια ανάμεσα στους φορείς και στην αυτοδιοίκηση. Με κοινή επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου, βιώσιμου και αποτελεσματικού μοντέλου ανακύκλωσης.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες, στη βάση κοινωνικής συμμετοχής και εμπιστοσύνης.

Το Δ.Σ του Δικτύου ΦοΔΣΑ».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ