Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός φροντιστηρίου;

Οργάνωση

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του κάθε φροντιστηρίου είναι ότι υπάρχει πάντα οργάνωση της ύλης σε μαθήματα. Και συγκεκριμένη ροή την οποία καθορίζουν οι καθηγητές έτσι, ώστε στο τέλος της διδακτικής περιόδου να έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος συγκεκριμένης ύλης. Και να μην έχει μείνει κανένα απολύτως κενό σε κάποιον από τους μαθητές.

Στοχευμένη μετάδοση γνώσης

Το φροντιστήριο λειτουργεί πλουραλιστικά. Ο μαθητής θα ακούσει διαφορετικούς και εξειδικευμένους καθηγητές να πραγματεύονται ένα θέμα με διαφορετικές μεθόδους. Πράγμα που θα βοηθήσει στην κατανόηση αλλά και στην εμβάθυνση στο αντικείμενο με σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα. Άλλωστε σε ομοιογενή τμήματα μαθητών ίδιου επιπέδου. Είτε αρχαρίων είτε προχωρημένων ο μαθητής είναι σε θέση να μάθει όχι μόνο από τον καθηγητή αλλά και από τους συμμαθητές του. Και να συζητήσει πιθανόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς που τον απασχολούν, προκειμένου να τα λύσει.

Αυτοβελτίωση του μαθητή

Ο μαθητής μέσα σε ένα φροντιστήριο μαθαίνει να λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού και όχι στο «κενό». Παρακινείται δηλαδή όχι μόνο από τον καθηγητή αλλά και από το επίπεδο της τάξης και των συμμαθητών του να βελτιωθεί. Έχοντας συνεχώς ένα μέτρο της απόδοσης του. Ο μαθητής έτσι συγκρίνεται και αυτοπροσδιορίζεται με γνώμονα τους συμμαθητές, με τους οποίους εν τέλει θα συναγωνιστεί. 

Πειθαρχία

Στο φροντιστήριο τα λάθη επιτρέπονται, έως ένα βαθμό όμως. Οι διδάσκοντες συνεχώς κρίνονται, δοκιμάζονται και είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά τους. Με αποτέλεσμα να μην τους αφήνονται περιθώρια για πολλά και συνεχόμενα λάθη. Να είστε σίγουροι ότι φροντιστήρια με πείρα ετών. Όπως το φροντιστήριο “Εν τάξη” στο Χαϊδάρι, δεν στέκονται τυχαία σε μια δύσκολη αγορά. Στο χώρο των ιδιαιτέρων, αντίθετα, πλήθος άπειρων καθηγητών πειραματίζονται αδυνατώντας να προσφέρουν στον μαθητή όσα μπορεί να του δώσει ένα έμπειρο, καταξιωμένο και οργανωμένο φροντιστήριο.

Ανά πάσα στιγμή επιπρόσθετη βοήθεια

Στο φροντιστήριο συνδυάζουμε την ομαδική δουλειά και το ιδιαίτερο. Έχουμε την ευχέρεια να ενισχύσουμε τη γνώση του μαθητή, να επιλύσουμε τυχόν απορίες και προβληματισμούς του. Να βάλουμε τέλος στις ανασφάλειές του και να τον ενθαρρύνουμε εφαρμόζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση στις ανάγκες (του εκάστοτε μαθητή) όποτε θεωρείται αναγκαίο είτε από τον ίδιο είτε από τον διδάσκοντα.

Συνεργασία και επικοινωνία

Τέλος πολύ βασικό είναι ότι η διδασκαλία δεν είναι απλά μετάδοση γνώσης. Είναι διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση όσων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη μιας κοινωνικής προσωπικότητας. Είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα μας και είναι η ρίζα της συμπεριφοράς μας, που πάντα θα μας ακολουθεί. Με λίγα λόγια είναι η ικανότητα συνεργασίας.

Μάθετε περισσότερα στο: https://www.en-taksi.gr/

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ