Τα οφέλη της συνεπιμέλειας / της κοινής ανατροφής στην επικοινωνία παιδιών και γονέων

Τις τελευταίες δεκαετίες δημοσιεύονται ολοένα και περισσότερες μελέτες που καταδεικνύουν την ιδιαίτερη συμβολή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά διαζευγμένων γονέων στις δυτικές κοινωνίες γενικά ζουν με τις μητέρες τους και επισκέπτονται τους πατεράδες τους  με τους οποίους δεν διαμένουν μόνιμα μαζί  σε μια τακτική ή μη τακτική βάση.  

Εντούτοις, καθώς οι μπαμπάδες έχουν σταδιακά εμπλακεί πιο ενεργά στην φροντίδα του παιδιού, έχουν γίνει επίσης όλο και περισσότερο απρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους, όταν ο γάμος τους διαλύεται.Πρώτον, η κοινή φυσική επιμέλεια μπορεί να οδηγεί σε καλύτερη επικοινωνία με τους δύο βιολογικούς γονείς αμβλύνοντας παράγοντες άγχους σχετιζόμενους με το διαζύγιο, όπως η οικονομική δυσχέρεια και οι χρονικοί περιορισμοί που σχετίζονται με την αποκλειστική επιμέλεια.

Το πραγματικό κόστος διαβίωσης ενός παιδιού είναι πιθανώς εξίσου μοιρασμένο ανάμεσα στους γονείς σε κοινή φυσική επιμέλεια απ’ ότι όταν ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί πληρώνει διατροφή στον έναν γονέα .Ως αποτέλεσμα, η οικονομική πίεση και η αντιλαμβανόμενη οικονομική αδικία είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει τη σχέση ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς τους.

Η κοινή φυσική επιμέλεια προσφέρει επίσης ευκαιρίες για διαμοιρασμό γονικών ευθυνών και την ύπαρξη τακτικών συζητήσεων με τον έτερο γονέα στις προκλήσεις ανατροφής ενός παιδιού.Η τακτική επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και μια κοινή στρατηγική ανατροφής μπορεί να συνεισφέρει επαρκώς στην ευκολότερη επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και τους δύο γονείς. Δεύτερον, αν και το παιδί περνά μόνο τον μισό του χρόνο στην οικία έκαστου γονέα, η ποσότητα και η ποιότητα του χρόνου που πραγματικά περνούν μαζί μπορεί να αυξηθεί στην κοινή φυσική επιμέλεια. Οι πατέρες σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας μπορούν  να είναι πιο σθεναρά εδραιωμένοι στον πατρικό τους ρόλο απ’ ότι οι πατέρες σε ακέραιες οικογένειες ή οι «μπαμπάδες του Σαβατοκύριακου» που ίσως υπάρχουν περισσότερο στον ρόλο του να διασκεδάζουν τα παιδιά τους.

Η κοινή φυσική επιμέλεια κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να διασφαλίσει ότι και οι δύο γονείς παραμένουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς  στις ζωές των παιδιών τους και ότι οι δίοδοι  επικοινωνίας παραμένουν ανοικτές. Είναι πιθανό παράγοντες όπως η μικρότερη οικονομική δυσχέρεια και οι λιγότεροι χρονικοί περιορισμοί, η τακτική επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς, η υψηλότερη ποιότητα και η περισσότερη ποσότητα χρόνου που τα παιδιά περνούν με τους πατέρες ειδικότερα και η κοινωνική επιλογή της κοινής φυσικής επιμέλειας, όλοι αυτοί οι παράγοντες να συνεισφέρουν σε καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και στα παιδιά τους σε ανάλογες ρυθμίσεις διαβίωσης.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ