ΔΣ Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μεθαύριο Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, στις 18:30, το Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

1.            Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, έτους 2021(Εισηγητές: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας  Κος Κεκάτος Διονύσιος- Αναπληρωτής Δ/ντής  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κος Τσουραπάς Γεώργιος)

2.            Καταβολή εξόδων παράστασης για το έτος 2021, στον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο (άρθρο 242-π1 Ν. 3463/2006)  του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

3.            Καταβολή εξόδων παράστασης για το έτος 2021, στον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο (άρθρο 242-π1 Ν. 3463/2006)  του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης » (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

4.            Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2021(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

5.            Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών- ακινήτων) του Δήμου , για το έτος 2021(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

6.            Μίσθωση ακινήτου στη Κοινότητα Σταφιδοκάμπου για την αποθήκευση υλικών, εργαλείων, παταριών εκδηλώσεων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων κ.λ.π. (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Κος Μυλωνάκης Χρήστος)

7.            Έγκριση εισόδου-εξόδου στην βιομηχανική εγκατάσταση «Συσκευαστήριο Αγροτικών Προϊόντων-Ψυκτικοί θάλαμοι του Αγροτικού  Συ/σμού   Φρούτων &  Λαχανικών Η ΥΡΜΙΝΗ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος )

8.            Έγκριση εισόδου-εξόδου στην εγκατάσταση ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ, ιδιοκτησίας Θεοφιλόπουλου Παναγιώτη (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος )

9.            Προσδιορισμός αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε Πράξη Εφαρμογής(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ