Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο δήμο Ζαχάρως

Στον ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Αλεξανδρόπουλος.

Αναλυτικότερα ο κ. Αλεξανδρόπουλος όρισε  τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαχάρως, με θητεία από 1-1-2021 μέχρι 31-12-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Φώτιο του Αθανασίου έμμισθος,  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες

οικονομικών θεμάτων.

2. τον κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου, άμισθος  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες διοικητικών θεμάτων.

3.Τον κ. Καλογερόπουλο Φώτιο του Θεοδώρου έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Γραφείου Κίνησης (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και Πολιτικής Προστασίας.

4.Τον κ. Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

5.Την κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου έμμισθη, καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

– Εξουσιοδοτούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την θεώρηση γνήσιων αντιγράφων όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.

 α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αλεξανδρόπουλου Φωτίου του Αθανασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρουμελιώτης Αριστογείτονας του Αναστασίου

 β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλογερόπουλου Φωτίου του Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Χρήστου του Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκαλτσά Δήμητρας του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Καλογερόπουλος  Φώτιος του Θεοδώρου

στ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης είναι αρμοδιότητα την οποία θα ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ