Μιχάλης Κατρίνης: ’’Κλείνει τα μάτια’’ η κυβέρνηση στην ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμο προσωπικό

123

Μιχάλης Κατρίνης

Επικεφαλής Κ.Ο.

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Βουλευτής Ηλείας

Στην ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται με  ερώτηση  που κατέθεσε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, κ. Χ. Στυλιανίδη, ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Όπως επισημαίνει ο Ηλείος βουλευτής, η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου δεν έχειπροχωρήσει στην ενίσχυση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα από την ομογενοποίησή του και ειδικότερα μέσω της πρόσληψης,ως μονίμων, τωνπυροσβεστών5αετούς υποχρέωσης, καθώς και των περίπου 2.500 εποχικών πυροσβεστών – όπως παγίως προτείνει το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως, ενώ με το προεδρικό διάταγμα 79/2022 (Νοέμβριος 2022), προβλέφθηκαν 3.630 θέσεις στον προγραμματισμό προσλήψεων του δημόσιου τομέα για το 2023, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, από αυτές μόνο εκατόν ενενήντα πέντε θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό για την Πυροσβεστική, δηλαδή οι εισακτέοι των σχολών μέσω Πανελληνίων.

Το γεγονός αυτό καθιστά την εξαγγελία του υφυπουργού Κλιματικής Προστασίας, περί πεντακοσίων προσλήψεων κάθε χρόνο (Βουλή 12/12/2022), για την κάλυψη των νέων κενών οργανικών θέσεων από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, κενή περιεχομένου, τουλάχιστον για το έτος 2023.

Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως ο ίδιος υφυπουργός, πρόσφατα δήλωσε στη Βουλή, ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή κάποιος διαγωνισμός ή κάποια διαδικασία προκήρυξης, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αντιπυρική χρονιά θα τρέξει με την υφιστάμενη διάταξη του Πυροσβεστικού Σώματος και ότι η πρόβλεψη των 3.630 νέων οργανικών θέσεων, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, με στόχο να δημιουργήσει μετεκλογικές προσδοκίες, κυρίως στο σώμα των 2.500 εποχικών πυροσβεστών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μιχάλης Κατρίνης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

  • Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων αντιπυρικών περιόδων, για την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος και εν γένει του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2023;
  • Αν θα επικαιροποιήσει και θα συμπληρώσει τις διατάξεις του ν.3938/2011 της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ένταξη του μεγαλύτερουδυνατού μέρους των πυροσβεστών 5αετούς υποχρέωσης και των εποχικώνπυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να προσχωρήσει ηομογενοποίηση του προσωπικού του;
  • Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει, ώστε οι προσωποπαγείς θέσεις πουκαταλαμβάνουν 876 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης πουπροσλήφθηκαν το 2019 να μετατραπούν σε μόνιμες;
  • Αν θα μεριμνήσει, ώστε στις επερχόμενες προσλήψεις του ΠυροσβεστικούΣώματος, εκτός πανελλήνιων εξετάσεων, νη μην υπάρξει ένας ενδεχόμενοςηλικιακός περιορισμός που θα αποκλείσει τους υπηρετούντες εποχιακούς πυροσβέστες;
  • Αν προτίθεται να προχωρήσει η Κυβέρνηση, για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μονιμοποιηθούν οι περίπου 100 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ), που πλέον διαθέτουν απολυτήριο λυκείου;
  • Ποιοι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, σε σχέση με τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που προσλήφθηκαν κατά τα έτη  2019, 2020 και 2021, αφότου ολοκληρωθεί η πρώτη πενταετής θητεία τους;