Ζωή Αναστασοπούλου: «Ερωτηματικά στο καθεστώς παραχώρησης αγροτικών ακίνητων λιμνών Αγουλινίτσας – Μουριάς – Καστας»

110

Η υποψήφια Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ζωή Αναστασοπούλου, με την ιδιότητα της Περιφερειακής Συμβούλου απέστειλε στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο την από 3/4/2023 επιστολή της σχετικά με την ανησυχία αγροτών από την περιοχή του Επιταλίου οι οποίοι εμποδίστηκαν πέρυσι στην υποβολή νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης προς την αρμόδια οικεία Διεύθυνση Π.Ε Ηλείας προκειμένου να τύχουν διανομής  αγροτικών ακινήτων στις εκτάσεις πρώην λιμνών Αγουλινίτσας Μουριάς και Κάστας για το έτος 2022.

Η κα Αναστασοπούλουεν όψει της δημοσιευθείσας παράτασης των παραχωρούμενων εκτάσεως έως 31-12-2023, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 του Ν. 5035/2023 (ΦΕΚ Α 76/28-3-2023), γνωστοποιεί στον Αντιπεριφερειάρχη τις καταγγελίες των αγροτών περί μη ελέγχου υφ’ υμών σκόπιμα των νομίμων προϋποθέσεως για την εφαρμογή της περσινής ευεργετικής διάταξης και τον τεχνηέντως αποκλεισμό τους από την διανομή, ενώ διέθεταν τις νόμιμες προϋποθέσεις,  αφού ουδέποτε ο Αντιπεριφερειάρχης εξέδωσε σχετική πρόσκληση για να υποβάλουν αιτήσεις.

Η  κα Αναστασοπούλου καλεί τον κ. Βασιλόπουλο κατά την έκδοση της  νέας οικείας απόφασής του να ενεργήσει με κριτήρια δικαιοσύνης και ισοτιμίας.  Να προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος νομιμότητας των προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να εξακολουθούν να υφίστανται στα πρόσωπα όσων παρατείνεται η παραχώρηση. Να διατεθούν εφέτος οι αδιάθετες εκτάσεις όπως ο νόμος προβλέπει με σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλου σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Να σταματήσουν φαινόμενα μεροληπτικής «ευεργεσίας» εκ μέρους του κου Βασιλόπουλου  που κινούνται κατά τα καταγγελλόμενα στα όρια της νομιμότητας.

Η επιστολή της κας Αναστασοπούλου κοινοποιήθηκε συγχρόνως στον Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.