Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαPOS-ταμειακές μηχανές: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τα vouchers

POS-ταμειακές μηχανές: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τα vouchers

Μέχρι την Τρίτη, 12 Μαρτίου μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς POS και της διασύνδεσης με την ταμειακή μηχανή. Στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης έχουν προστεθεί νέες επιλέξιμες δραστηριότητες, που αφορούν ενδεικτικά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και είναι οι εξής:

Επιπλέον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά στην Κατηγορία Ενέργειας 1, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

Επιπλέον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά στην Κατηγορία Ενέργειας 1, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ να εμφανίζουν μη μηδενικά έσοδα κατά το έτος αναφοράς στον συγκεκριμένο ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι, αναμένεται η έναρξη και 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Το voucher

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το  voucher   σε εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU. Και οι  αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του 4ου κύκλου διαμορφώνονται ως εξής:

  •  Κατηγορία 1 – Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS: 32.004
  • Κατηγορία 3 – Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης: 4.841
  •  Κατηγορία 4 – Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: 30.749
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης: 4.362
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης: 6.648

enikonomia.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

POS-ταμειακές μηχανές: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τα vouchers

Μέχρι την Τρίτη, 12 Μαρτίου μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς POS και της διασύνδεσης με την ταμειακή μηχανή. Στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης έχουν προστεθεί νέες επιλέξιμες δραστηριότητες, που αφορούν ενδεικτικά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και είναι οι εξής:

Επιπλέον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά στην Κατηγορία Ενέργειας 1, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

Επιπλέον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται καταρχάς υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας και εφόσον αυτός δεν είναι επιλέξιμος, δευτερευόντως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Υπογραμμίζεται ότι, ειδικά στην Κατηγορία Ενέργειας 1, επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ, οι οποίοι αφορούν σε δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ να εμφανίζουν μη μηδενικά έσοδα κατά το έτος αναφοράς στον συγκεκριμένο ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι, αναμένεται η έναρξη και 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Το voucher

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το  voucher   σε εγκεκριμένους προμηθευτές του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU. Και οι  αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του 4ου κύκλου διαμορφώνονται ως εξής:

  •  Κατηγορία 1 – Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS: 32.004
  • Κατηγορία 3 – Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης: 4.841
  •  Κατηγορία 4 – Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: 30.749
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης: 4.362
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης: 6.648

enikonomia.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ