Τα σημαντικότερα εργαλεία ανάλυσης για επιχειρήσεις

47

Νέα καινοτόμα εργαλεία για να εξυπηρετήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες τεχνολογικές μας ανάγκες, έρχονται στο προσκήνιο, καθώς και βελτιώσεις αυτών, τόσο στην προσωπική μας καθημερινότητα όσο και στον εργασιακό – επιχειρηματικό τομέα. Ειδικά για τον δεύτερο μάλιστα, η επιτυχία του μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από τη χρήση των σωστών εργαλείων. Ένα κοινό κομμάτι κάθε επιχείρησης, αποτελούν τα διάφορα δεδομένα, των οποίων η επιτυχής ανάλυση μπορεί να βελτιώσει δραστικά την απόδοσή της, και γενικά να επιδράσει θετικά σε διαφόρους τομείς της.
Στη συνέχεια του άρθρου, θα αναφερθούμε σε κάποια από τα πιο κρίσιμα εργαλεία ανάλυσης που διατίθενται για επιχειρήσεις, εξετάζοντας συγκεκριμένα τον τρόπο που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επικείμενων στόχων.  

Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM)

Τα εργαλεία Customer Relationship Management, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών, τις αλληλεπιδράσεις που έχουν με την επιχείρηση, καθώς και τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει. Έτσι, η επιχείρηση είναι σε θέση να εξατομικεύσει την προσέγγισή της, προσαρμόζοντας την εξυπηρέτησή της στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

Business Intelligence – BI

Πρόκειται για ένα ανεκτίμητο εργαλείο τεχνολογίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συλλέγουν, αναλύουν και αξιοποιούν τα δεδομένα τους, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο αναφορές, διαγράμματα, dashboards και προβλέψεις.
Στα οφέλη της ανήκουν η αυξημένη απόδοση, μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων, βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς και αύξηση της επιχειρηματικής ανταπόκρισης. 

Data Analytics

Παρόμοια με τα BI εργαλεία, τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων όπως η Python και η R, διαθέτουν εκατοντάδες βιβλιοθήκες και εργαλεία που επιτρέπουν την ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων με διάφορες τεχνικές, από απλές στατιστικές αναλύσεις για πτυχιακές εργασίες απο την Ιnstapen έως και πολύπλοκα μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για δύο γλώσσες προγραμματισμού, κι αυτό το χαρακτηριστικό τους δίνει μεγάλη ευελιξία για την προσαρμογή των αναλύσεων. 

Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, βρίσκουν εύκολα επίλυση, λόγω του πλήθους πόρων που διατίθενται, αφού και η Python και η R έχουν μεγάλες κοινότητες χρηστών και πολλές πηγές υποστήριξης. 

Εργαλεία HR

H διαχείριση του προσωπικού έχει γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, μέσα από την προσθήκη των εργαλείων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που καλύπτουν τις ανάγκες καθ όλο τον κύκλο ζωής κάθε εργαζομένου, ξεκινώντας από τη διαδικασία της πρόσληψης, της αξιολόγησης και εν τέλει της πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, η απόδοσή τους παρακολουθείται επίσης. 

Τα εργαλεία HR αποτελούν βασικό στοιχείο για να οργανώσετε την επιχείρησή σας δημιουργικά και αποδοτικά. 

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Κλείνοντας, θα ήταν τρομερή παράλειψη να μην αναφερθούμε στο ίσως σημαντικότερο εργαλείο ανάλυσης για επιχειρήσεις, τα ISO.  Πρόκειται για μια σειρά διεθνών προτύπων που καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για διάφορους τομείς, όπως η ποιότητα, η ασφάλεια ή ο περιβαλλοντικός ρόλος των επιχειρήσεων .Εταιρείες που ειδικεύονται στη συμμόρφωση κατά ISO, όπως η F SOCIETY, εγγυώνται την ανάλυση των διαδικασιών της επιχείρησης, με στόχο τη βελτιστοποίησή τους, και τη μείωση των κινδύνων.
Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση των αναγκών σας, και να προταθεί το πρότυπο πρόγραμμα που αντιστοιχεί και τις καλύπτει καλύτερα.