Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟικονομίαΑΑΔΕ: Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα στους συνεπείς οφειλέτες με αυτόματο «κούρεμα»

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα στους συνεπείς οφειλέτες με αυτόματο «κούρεμα»

Θα «κουρεύονται» ψηφιακά τα ποσά που θα παρακρατεί η Εφορία επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι, εφόσον πρόκειται για περιοδικές απαιτήσεις – Το νέο μέτρο ισχύει για συνεπείς οφειλέτες και αφορά μόνο στην περιοδική είσπραξη χρημάτων, για την οποία είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας

Ψηφιακά θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερότητα από τον επόμενο μήνα οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη στο Δημόσιο. Η ΑΑΔΕ προχωρά στην απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση, διευκολύνοντας τους φορολογουμένους και μειώνοντας το διοικητικό κόστος.

Η φορολογική διοίκηση μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, ήτοι την ένταξή του σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, όμως, κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου για να εκδώσει ενημερότητα θα πρέπει να μεταβεί στην εφορία να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον ο προϊστάμενος συμφωνήσει, του παρέχεται ενημερότητα με παρακράτηση της οφειλής.

Τι αλλάζει

Με το νέο καθεστώς χορήγησης φορολογικής ενημερότητας θα «κουρεύονται» ψηφιακά τα ποσά που θα παρακρατεί η Εφορία επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι, εφόσον πρόκειται για περιοδικές απαιτήσεις.

Δηλαδή, το νέο μέτρο ισχύει για συνεπείς οφειλέτες και αφορά μόνο στην περιοδική είσπραξη χρημάτων, για την οποία είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.

Το ποσοστό παρακράτησης

Με τη νέα ρύθμιση το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% (από 10% – 70%) επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

Να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων ή μεταβίβασης ακινήτων με παρακράτηση για ρυθμισμένες οφειλές ισχύουν τα εξής:

Οταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής.

Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

– 10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ