Ποιοι υποβάλλουν το έντυπο Ε2: Ο φόρος που θα πληρώσουν – Όλα τα μυστικά

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν το έντυπο Ε2 είναι όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γαιών-γης και ακινήτων σε τρίτους, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης επιγραφών καθώς επίσης και από εκμίσθωση υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Και καθώς η προθεσμία για την υποβολή των φορο-δηλώσεων «τρέχει» οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να καταθέσουν το έντυπο.

Ενοίκια πραγματικά ή τεκμαρτά, καθώς και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, κατά κατηγορία ακινήτων όπως εμφανίζονται στη δήλωση, φορολογούνται μεταφερόμενα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2 κατά κατηγορία ακινήτου.

Η προθεσμία για την υποβολή του Ε2

Το έντυπο Ε2 θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης έντυπο Ε1.

Ο φόρος επιβάλλεται με συντελεστές από 15% έως και 45% στα εισοδήματα από ακίνητα και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, μετά την αφαίρεση ποσοστού 5% για δαπάνες επισκευής και συντήρησης και χωρίς εισφορά αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα αυτά αποτυπώνονται στο έντυπο Ε2 και μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.

Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν συντελεστή φόρου:

  • 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος
  • 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ