ΟΑΕΔ: 25.000 προσλήψεις ανέργων σε Δήμους

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 25 χιλιάδων ανέργων στους δήμους της χώρας,  που αφορά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα τρέξει από τον ΟΑΕΔ.  Το θέμα των 25 χιλιάδων προσλήψεων συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, οπότε και γνωστοποιήθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2022 με βάση την ενημέρωση που είχε από την ΚΕΔΕ τόσο από το υπουργείο Εργασίας όσο και από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι δήμοι, η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει πιθανότατα αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο και θα αφορά 25 χιλιάδες ανέργους. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Η αμοιβή – εκπαίδευση

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά τους 25 χιλιάδες ανέργους  περιλαμβάνει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, με τον  μισθό να διαμορφώνεται στα 546  ευρώ (καθαρά)

Η υποβολή των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

*εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι

*εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

*εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

*εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

*άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

*εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

*εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

*εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

*εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι θα καταταχθούν σε Πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση και τα μόρια που λάβουν. Συγκεκριμένα

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): 1 μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ: 30 μόρια

Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ: 30 μόρια

Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ: 25 μόρια

Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ: 25 μόρια

Α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ: 20 μόρια

Β) Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ: 20 μόρια

Α) Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ: 10 μόρια

Β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ: 10 μόρια

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ: 0 μόρια

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 μόρια

ε) ηλικία

18 έως 29 ετών: 15 μόρια

30 έως 44 ετών: 25 μόρια

45 έως 54 ετών: 35 μόρια

55 ετών και άνω: 45 μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια και

θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια.

Ποιοι αποκλείονται

Σύμφωνα με τα όσα ήδη έχουν γίνει γνωστά, αιτήσεις για το νέο κύκλο του προγράμματος, δεν μπορούν να καταθέσουν οι ωφελούμενοι προηγούμενων κύκλων και συγκεκριμένα όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες προκηρύξεις του ΟΑΕΔ, με με αριθ. 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ