Πώς θα πάρουν οι πυρόπληκτοι το σύνολο της στεγαστικής συνδρομής

Η οριοθέτηση των καμένων περιοχών θα είναι το δεύτερο βήμα μετά την καταβολή της προκαταβολής πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πλήρη αποπληρωμή της στεγαστικής συνδρομής του δημοσίου για τους πυρόπληκτους της Αττικής, της Εύβοιας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των πυρόπληκτων θα αυξηθεί περισσότερο μετά την αντιμετώπιση και των τελευταίων πυρκαγιών στην Αττική, κάποιες από τις οποίες (πχ αυτή στα Βίλια Αττικής) βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών όπου οι φωτιές έχουν σβήσει και περιμένουν να ελέγξουν και τις τελευταίες ζημιές.

Στην κατεύθυνση της άμεσης ανακούφισης θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής για τον δικαιούχο, η οποία εξασφαλίζεται με μια απλή αίτηση όπου δηλώνεται η ζημιά κατ’ εκτίμηση του πυρόπληκτου. Μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία έχουν βάλει στοίχημα η πρώτη αυτή συνδρομή να αποδοθεί μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες.

Το ύψος της ενίσχυσης, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς από τις πυρκαγιές, ανέρχεται σε έως 20.000 ευρώ για τις κατοικίες μαζί με τη συνδρομή για την καταστροφή της οικοσκευής και τα 22.000 ευρώ για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επιχορήγησης για την καταστροφή των μηχανημάτων εμπορευμάτων πρώτων υλών κτλ. Αναλυτικότερα η αποζημίωση ανά κατηγορία θα κλιμακώνεται ως εξής:

– Από 2.000 έως και 6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανά κατοικία,

– Από 2.000 έως και 8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις και 

– Από 5.000 ευρώ ως 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή:

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας στη σχετική δήλωση μίσθωσης. Με βάση αυτό, προκύπτει ο πρώτος από τους μισθωτές (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός), ο οποίος θα λάβει το συνολικό ποσό αποζημίωσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής.

Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί οριστικά, η αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εντός της ίδιας ημέρας. Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ.

Η εξόφληση της στεγαστικής συνδρομής 

Πιο δύσκολο θα είναι το δεύτερο μέρος,  της αποπληρωμής, που θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει μια σειρά από δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών που θα κάνει την αξιολόγηση του ύψους της ζημιάς και θα ορίσει το υπόλοιπο της προκαταβολής.

Ως γνωστό, πλέον η στεγαστική συνδρομή θα φτάνει τα 150.000 ευρώ (1.000 ευρώ ανά τμ μέχρι και τα 150 ευρώ) και θα καλυφθεί με 80% κρατική επιχορήγηση και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του δημοσίου. Συνεπώς μετά την είσπραξη της προκαταβολής ο δικαιούχος θα πρέπει να αναμένει μια βεβαίωση για το ύψος της ζημιάς και το υπόλοιπο της επιχορήγησης του δημοσίου. Με το χαρτί που θα βεβαιώνει την έννοια του πυρόπληκτου ο δικαιούχος της στεγαστικής συνδρομής θα μπορεί να προσέλθει στην τράπεζά του και να ζητήσει δάνειο για το 20% της επίσημα βεβαιωμένης ζημιάς ώστε να πάρει το δάνειο για το υπόλοιπο 20% το οποίο θα έχει την εγγύηση του δημοσίου.

Προηγουμένως όμως ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει σε ένα φάκελο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα:

1. Παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες)

2. Παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση περιουσιολογίου (Ε9) πριν την ημέρα του συμβάντος κ.λπ.),

3. Στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1 και Ε2, κ.λπ.),

4. Βεβαίωση της Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία να εκδώσει Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, απαιτείται η έκδοση απόφασης Προϊσταμένου της αρμόδιας χωρικά Διεύθυνσης ότι το κτίριο εμπίπτει στις διατάξεις περί πυρόπληκτων κτιρίων.

Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να ανακατασκευάσει άλλο ιδιόκτητο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο οι αιτήσεις των των πολιτών στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για την πρώτη αρωγή προς τους πληγέντες των μεγάλων πυρκαγιών, που άνοιξε την Τετάρτη έχουν φτάσει τις 550.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ