Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις κουρεμένων ενοικίων

Μέχρι σήμερα η προθεσμία

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί για τα “κουρεμένα” ενοίκια των  μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 έχουν την ευκαιρία μέχρι και σήμερα 20 Ιουλίου 2021 να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ αρχικές  ή τροποποιητικές δηλώσεις Covid προκειμένου να λάβουν την κρατική αποζημίωση. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη ενημερωθεί  με μηνύματα για τα λάθη που έχουν εντοπιστεί από την ΑΑΔΕ στις δηλώσεις Covid τα οποία θα πρέπει να διορθώσουν προκειμένου να αποζημιωθούν για τα ενοίκια που έχουν χάσει

 Αμέσως μετά η φορολογική διοίκηση θα επεξεργαστεί το σύνολο των δηλώσεων και εφόσον δεν υπάρχουν λάθη θα πιστώσει στους λογαριασμούς τα ποσά που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔε μέχρι και σήμερα Τρίτη 20 Ιουλίου:

–        Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Covid ή/και δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. 

–        Οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, μπορούν να υποβάλουν δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

–        Για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

–        Οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα μπορούν να υποβάλουν τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για μισθώσεις που είχαν λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020. Σημειώνεται οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να λάβουν την αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια θα πρέπει:

–              Να  δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.

–              Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ