Από ένα έργο για κάθε ΑΦΜ σε όλη τη χώρα χωρίς διαγωνισμό

Τη δυνατότητα σε υποψήφιους επενδυτές να εγκαταστήσουν νέα μικρά φωτοβολταϊκά, έως 400 KW, στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Εύβοιας και των Κυκλάδων, προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε χθες σήμερα στη Βουλή. Το περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών είναι 86 MW στην Πελοπόννησο, 45 MW στις Κυκλάδες, 40 MW στην Εύβοια και 140 MW στην Κρήτη. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

Παράλληλα, καθορίζεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 35.000€/MW για την αίτηση βεβαίωσης παραγωγού, ενώ ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής μέχρι την 31.01.2022 και για τους κατόχους υφιστάμενων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, θα έρθει και τροπολογία, με τη οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν έχουν μέχρι σήμερα εγκαταστήσει κάποιο φωτοβολταϊκό, να το κάνουν τώρα (ένα έργο για τον καθένα) χωρίς να χρειάζεται να κατέλθουν σε διαγωνισμό. Θα παίρνουν διοικητικά “ταρίφα” με απόφαση του Υπουργείου.

Με άλλη τροπολογία θα αίρονται “αδικίες του παρελθόντος” όπως λέγεται χαρακτηριστικά, για μικρά φωτοβολταϊκά σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΕΝ, μεταξύ άλλων:

  • Δίνονται κίνητρα για να προχωρούν οι Διαχειριστές σε επενδύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ
  • Ορίζεται η δυνατότητα απόσχισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ (όχι όμως του δικτύου οπτικής ίνας), ενόψει πώλησης του 49% του Διαχειριστή.
  • Αναστέλλονται, ενόψει δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, η υποβολή αιτήσεων, η αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την ανάπτυξη έργων που συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση.
  • Εξουσιοδοτείται το ΥΠΕΝ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (ενόψει παρέμβασης του Υπουργείου για τα ομαδοποιημένα έργα με κοινό υποσταθμό).

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ