Ποσό 54 δισ. ευρώ για ΚΑΠ και αλιεία προτείνει για το 2022 η Κομισιόν

Μειωμένες οι άμεσες ενισχύσεις

Ποσό ύψους 167,8 δισ. ευρώ, το οποίο θα συμπληρωθεί με περίπου 143,5 δισ. ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του NextGenerationEU, πρότεινε την Τρίτη 8 Ιουνίου η Κομισιόν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, για το 2022.

Από αυτά, τα 53 δισ. ευρώ προορίζονται για την ΚΑΠ και 972 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Προτείνεται, δε, ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα μπορούσε να λάβει επιπλέον 5,7 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU.

Βέβαια, στη δήλωση εκτιμήσεων της Κομισιόν για το οικονομικό έτος 2022 υπενθυμίζεται ότι «η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα ξεκινήσει το 2023», με τους περισσότερους από τους κανόνες που ισχύουν το 2014-2020 να έχουν παραταθεί με βάση τον μεταβατικό κανονισμό. Ειδικότερα, στο σχέδιο προϋπολογισμού καταγράφεται αύξηση, ύψους 43 εκατ. ευρώ, για τις δαπάνες παρέμβασης, όσον αφορά τις αγορές, σε σύγκριση με το 2021, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή θα συμβάλει στην επιστροφή «σε κανονικές συνθήκες της αγοράς μετά από τις διαταραχές που προκλήθηκαν από την COVID-19».

Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση για έκτακτα μέτρα. Να σημειωθεί, όμως, ότι είθισται η Επιτροπή να επικαιροποιεί την πρότασή της για τον προϋπολογισμό το φθινόπωρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς.

Άμεσες ενισχύσεις

Οι πιστώσεις για τις άμεσες ενισχύσεις μειώνονται κατά 55,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, λόγω μειωμένων αναγκών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την καθαρή μεταφορά ποσού, ύψους 619 εκατ. ευρώ, στον Πυλώνα 2 μετά την απόφαση των κρατών-μελών για μεταφορά κονδυλίων ανάμεσα στους δύο Πυλώνες.

Επιπλέον, η Κομισιόν εξηγεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις «πρέπει να μειωθούν μέσω του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας», για να δημιουργήσει το αποθεματικό κρίσης, με ποσό 497,3 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προτείνεται ποσό 36,5 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, ενισχυμένα με 10,8 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU στο πλαίσιο του REACT-EU για τη στήριξη της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης κρίσεων και 13,1 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, εκ των οποίων 12,2 δισ. ευρώ για το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon Europe».

Αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ από το NextGenerationEU.

πηγη: ecopress.gr

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ