Αισιόδοξοι για την οικονομία 7 στους 10 επενδυτές

330

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για κλάδους που έχουν μετασχηματιστεί χάρη στην τεχνολογία επιδεικνύουν οι επενδυτές. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα επενδυτικού κλίματος της UBS. Βάσει της έρευνας, το 70% των επενδυτών θεωρεί τον τεχνολογικό μετασχηματισμό την κορυφαία κατηγορία επενδύσεων τους επόμενους έξι μήνες. Καθώς το 64% πιστεύει ότι οι μετοχές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων κατά την περίοδο ανάκαμψης. Το 63% εκφράζει την άποψη ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν ιδιώτες επενδυτές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένα επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων στα χαρτοφυλάκιά τους. Αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο κατανομής περισσότερων μετρητών σε μετοχές. Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν το 22% των χαρτοφυλακίων των ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως. Ποσοστό μειωμένο κατά μόλις τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο του 2020. Οι υψηλές σταθμίσεις ταμειακών διαθεσίμων έρχονται σε αντίθεση με τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία και στην αγορά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών, η κατακόρυφη άνοδος των μετοχών, η διανομή των εμβολίων και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Ωστόσο, το 41% των επενδυτών εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της έκθεσής του στις μετοχές τους επόμενους έξι μήνες. Σε σύγκριση με ποσοστό 12% το οποίο προτίθεται να περιορίσει την έκθεση. Με το 47% που επιθυμεί να διατηρήσει τα χαρτοφυλάκιά του στα ίδια επίπεδα. Παράλληλα, οι μισοί επενδυτές ανησυχούν επίσης πολύ, ενώ το 26% ανησυχεί σε κάποιο βαθμό ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θα υποστούν μείωση της απόδοσης. Σε περίπτωση που ο πληθωρισμός αυξηθεί σε υπερβολικό βαθμό. Το 41% αναφέρει ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να αυξήσει τις τοποθετήσεις του σε μετοχές. Το 31% αναφέρει ότι θα μπορούσε να αυξήσει τις θέσεις του σε ακίνητα.

Σημειώνεται ότι συνολικά 7 στους 10 επενδυτές είναι αισιόδοξοι για την οικονομία της περιοχής τους για τους επόμενους 12 μήνες. Σε σύγκριση με το 60% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από 3 μήνες. Το 80% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων είναι αισιόδοξο σχετικά με την επιχείρησή του σε ορίζοντα 12 μηνών. Συγκρινόμενο με το 72% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων πριν από τρεις μήνες. Το 37% σχεδιάζει περισσότερες προσλήψεις. Ποσοστό αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 13% που ετοιμάζεται για μείωση προσωπικού και είναι τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο. Σημειώνεται ότι στην έρευνα της UBS συμμετείχαν 2.850 επενδυτές και 1.150 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που διαθέτουν τουλάχιστον 1 εκατ. δολ. Σε επενδύσιμα στοιχεία ενεργητικού με το δείγμα να αφορά 14 αγορές. 

πηγη:kathimerini.gr