Διετής παράταση τουριστικών μισθώσεων

Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης ξενοδοχείων καθώς και ενοικιαζόμενων δωματίων για δύο χρόνια από την ημερομηνία λήξης αυτών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας. 

Η παράταση αφορά τις μισθώσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ψηφίστηκε χθες το βράδυ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ συνοδεύεται και από πλαφόν αύξησης. Η ρύθμιση, μάλιστα, δεν αφορά μόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις περιπτώσεις εκείνες που εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Βεβαίως, όπως και στην περίπτωση της παράτασης των επαγγελματικών μισθώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μισθωτής (ενοικιαστής) να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα –χωρίς να συνυπολογίζονται στην περίπτωση αυτή ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου– προς τον εκμισθωτή κατά τον χρόνο που κάνει τη σχετική δήλωση με την οποία ζητεί την παράταση. Η μονομερής δήλωση του μισθωτή πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του εν λόγω νόμου και δεσμεύει τον εκμισθωτή.

Η αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται με το 75% του δείκτη τιμών καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 4%. 

Στην τροπολογία έχει γίνει πρόβλεψη και για την περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, όπως άλλωστε είναι σήμερα η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. 

Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, η ελάχιστη αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε 1%. Πάντως, αυτά τα πλαφόν ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση μίσθωσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαμόρφωσης του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

πηγή: kathimerini.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ