Σε έξι δόσεις οι εισφορές αγροτών με παράλληλη απασχόληση το 2020

Μέχρι το τέλος Απριλίου η πρώτη καταβολή

Σε έξι δόσεις, αρχής γενομένης από τα τέλη Απριλίου, θα πρέπει να καταβάλουν αγρότες με παράλληλη απασχόληση ή, αντίστροφα. Μισθωτοί/αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη αγροτική δραστηριότητα τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2020. Η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Για το 2021, τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα θα καταλογιστούν μέχρι τις 29 Απριλίου και θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 31 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα, καθώς και ολόκληρη τη διαδικασία προσδιορισμού των εισφορών για ασφαλισμένους με παράλληλη/πολλαπλή απασχόληση. Περιγράφει απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου.

Η διαδικασία

Όπως προκύπτει από αυτή, σε περιπτώσεις που ένας αγρότης απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός. Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών.

Σε περίπτωση που οι εισφορές αυτές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει. Τότε καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κι όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, το επιπλέον ποσό προσμετράται και αυξάνει τη μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή.

Σε περίπτωση που οι εισφορές από τη μισθωτή εργασία υπολείπονται της επιλεγείσας κατηγορίας. Τότε ο αγρότης καλείται να καταβάλει τη διαφορά. Τονίζεται εδώ ότι στις περιπτώσεις παράλληλης δραστηριότητας, η επιλεγείσα κατηγορία πρέπει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη. Κάτι που για τους αγρότες «μεταφράζεται» σε μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά 144 ευρώ για το 2020 και 147 ευρώ για το 2021.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για αγρότες που, εκτός από μισθωτή έχουν και τουλάχιστον μία ακόμα παράλληλη μη μισθωτή δραστηριότητα. Η ελάχιστη οφειλόμενη εισφορά είναι 252 ευρώ μηνιαίως.

Επιστροφές ή συμψηφισμός για πιστωτικά

Εφόσον από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό είτε επιστρέφεται στον αγρότη κατόπιν αίτησής του. Είτε συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές ή και με τυχόν οφειλές του προς τα ταμεία και την εφορία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή συμψηφισμοί, συνυπολογίζεται για την αύξηση της μελλοντικής σύνταξης. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, για τους παραλλήλως απασχολούμενους:

✱ Λαμβάνονται υπόψη οι υποβαλλόμενες από τον εργοδότη μηνιαίες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και η ελάχιστη εισφορά επί παράλληλης άσκησης μισθωτών και μη-μισθωτών δραστηριοτήτων ή η επιλεγείσα από τον ίδιο ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

✱ Ο προσδιορισμός των μηνιαίων εισφορών για τη μη μισθωτή απασχόληση πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ.

✱ Μέχρι τη λήψη στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού. Για την αναστολή, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ.

✱ Σε περίπτωση που κατά τη λήψη των στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης διαπιστωθεί η μη υποβολή ΑΠΔ και κατά συνέπεια η μη ύπαρξη μισθωτής απασχόλησης, θα αναζητούνται οι αντίστοιχες εισφορές μη μισθωτού της κατηγορίας κατάταξής του.

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, μέρος της εισφοράς από την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί καλύπτεται από τις εισφορές μισθωτής απασχόλησης που έχουν ήδη καταβληθεί, γεγονός που μειώνει το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

Όπως σημειώνουν από το υπουργείο Εργασίας, τα χρεωστικά υπόλοιπα που τυχόν θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση. Επιπλέον,  εξαρτώνται και από την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση που διαφέρει ανάλογα με το αν «υπάγονται» στον τ. ΟΓΑ, στον τ. ΟΑΕΕ ή στο τ. ΕΤΑΑ.

Ο προσδιορισμός των μηνιαίων εισφορών έτους 2020 αγροτών με παράλληλη μισθωτή δραστηριότητα πραγματοποιείται έως τις 31 Μαρτίου. Το χρεωστικό υπόλοιπο που θα προκύψει ενδεχομένως από αυτήν, καταβάλλεται τμηματικά εντός εξαμήνου με αναζήτηση μηνιαίως του χρεωστικού υπολοίπου τουλάχιστον δύο μηνών.

Για το έτος 2021, η διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα με πρώτη εφαρμογή στις 29 Απριλίου και προθεσμία πληρωμής τυχόν χρεωστικών υπολοίπων μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Στη συνέχεια, οι εισφορές του Φεβρουαρίου 2021 θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου κ.ο.κ.

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ