Μισθωτοί με μπλοκάκι: Ποιες είναι οι εισφορές που θα πληρώσουν φέτος

Φως στο νέο καθεστώς ασφάλισης για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι». Οι οποίοι έχουν παράλληλα μισθωτή εργασία έρχεται να ρίξει η νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός. Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση, βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι μισθωτοί που διατηρούν μπλοκ παροχής υπηρεσιών είχαν την υποχρέωση να έχουν επιλέξει έως το τέλος Ιανουαρίου, μια από τις έξι ασφαλιστικών κατηγοριών.

Για το διάστημα που έχουν παράλληλη ασφάλιση, οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η ελάχιστη συνολική ασφαλιστική υποχρέωση για τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία είναι τα 252 ευρώ (κλάδος σύνταξης και υγείας). Εφόσον ασκείται ελεύθερο επάγγελμα και τα 143 ευρώ εφόσον ασκείται αγροτικό επάγγελμα.

Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους που έχουν έως 5 έτη ασφάλισης με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, βάση αναφοράς είναι η 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Οι ασφαλισμένοι που καλύπτουν από τον μισθό τους την εισφορά αυτή (252 ευρώ) ως ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται και πληρώνουν καθόλου εισφορές. Σε περίπτωση όμως που η εισφορά από την μισθωτή τους εργασία δεν φτάνει τα 252 ευρώ. Τότε καλούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο.

Η πλήρης απαλλαγή από την ασφαλιστική επιβάρυνση στο μπλοκάκι «κλειδώνει» για μικτούς μισθούς 930 ευρώ και πάνω.

Πιστωτικά και χρεωστικά υπόλοιπα
Αν από την εκκαθάριση των εισφορών προκύπτει ότι το ταμείο έχει λάβει ποσό μεγαλύτερο της ελάχιστης ή της επιλεγείσας από τον ασφαλισμένο ασφαλιστικής κατηγορίας. Εφόσον η τελευταία είναι μεγαλύτερη, τότε δημιουργείται πιστωτικό υπόλοιπο. Με άλλα λόγια, το επιπλέον ποσό που προκύπτει επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προκύπτει ότι δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, τότε ο ασφαλισμένος έχει χρεωστικό υπόλοιπο. Συνεπώς, ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλλει τη διαφορά αυτή στο ασφαλιστικό ταμείο.

Πότε διενεργείται η εκκαθάριση
Για το έτος 2020, η εκκαθάριση των εισφορών διενεργείται έως το τέλος Μαρτίου. Με τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα να αρχίσουν να καταβάλλονται από 29 Απριλίου τμηματικά εντός εξαμήνου.

Για τις εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2021, η εκκαθάριση θα διενεργείται πλέον κάθε μήνα. Με πρώτη εφαρμογή την έως τις 29 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τυχόν χρεωστικών υπολοίπων μέχρι τέλη Μαΐου 2021.

Κατά τον ίδιο τρόπο, έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να πληρωθούν τα ασφάλιστρα του Φεβρουαρίου 2021 κ.ο.κ.

πηγη: newmoney.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ