Οι μεγάλες αποφάσεις για το βαμβάκι

Το βαμβάκι αποτελεί έναν από τους μεγάλους κλάδους της αγροτικής μας παραγωγής. Μπορεί να έχει χάσει μέρος της «αίγλης» του πρόσφατου παρελθόντος,  αλλά συνεχίζει να κατέχει βαρύνουσα οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία, ιδίως στις περιοχές όπου καλλιεργείται.

Οι τιμές που έλαβαν οι βαμβακοπαραγωγοί την τελευταία περίοδο, σε σύγκριση με τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς, αλλά και με τις τιμές άλλων προϊόντων, είχαν διττό αποτέλεσμα.

Αφενός τη δυσαρέσκεια και την πρόθεση μετατόπισης κάποιων εξ αυτών σε άλλες καλλιέργειες, που μπορεί να αγγίξει και το 20% των εκτάσεων με βάση το σημερινό μεγάλο αφιέρωμα της «ΥΧ». Αφετέρου την αναζήτηση, εκ μέρους των εκκοκκιστών, μέτρων που θα συγκρατήσουν την εν λόγω μετατόπιση.

Με αυτήν τη λογική ξεκίνησε η συζήτηση και για την καταβολή κορωνοενίσχυσης στο βαμβάκι, με το θέμα ωστόσο να περιπλέκεται συνεχώς. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, γιατί καταγράφονται διαφωνίες στο κατά πόσο το αίτημα για καταβολή κορωνοενίσχυσης μπορεί να τεκμηριωθεί με επάρκεια και να γίνει αποδεκτό από τις ευρωπαϊκές αρχές. Εξέλιξη, άλλωστε, που διαφαίνεται και από την αλλαγή στάσης κάποιων πολιτικών παραγόντων, που πλέον κρατούν μικρό καλάθι.

Εκείνο, λοιπόν, που μένει να σταθμίσουν οι παραγωγοί πριν από τη μεγάλη απόφαση για το τι θα σπείρουν σε λίγες ημέρες είναι τα δεδομένα της πραγματικής αγοράς. Σε αυτά εντάσσονται και τα λεγόμενα «συμβόλαια προαγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης» του βαμβακιού, που προωθούνται από αρκετές επιχειρήσεις και, με βάση το ρεπορτάζ, το εν λόγω μέτρο φαίνεται ότι κρίνεται θετικό από πολλούς βαμβακο-καλλιεργητές.

Εάν, τελικά, λειτουργήσει ικανοποιητικά, ίσως αποτελέσει την απαρχή μιας πιο γόνιμης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας όλης της παραγωγικής αλυσίδας του βαμβακιού.

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ