Θεμελίωση δικαιώματος και πλασματικά έτη

709

Διευκρινίσεις για  τη συνταξιοδότηση από τοντου συλλόγου εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως

Διευκρινίσεις σχετικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τα πλασματικά έτη. Περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως κ. Χρ. Γαρύφαλλος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γαρύφαλλος αναφέρει τα εξής:

-Ο νόμος 4336/2015 διαμορφώνει 3 κατηγορίες ασφαλισμένων σχετικά με το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η πρώτη κατηγορία είναι όσοι είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 18-8-2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015. Θεμελιωμένο δικαίωμα είχαν όσοι έως 18-8-2015 είχαν συμπληρώσει και τα απαιτούμενα χρόνια ή ημέρες ασφάλισης. Και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

-Για να θεωρηθεί δηλαδή κατοχυρωμένο δικαίωμα θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ή ένσημα και το παλαιό. Ισχύον πριν τον ν. 4336/2015, όριο ηλικίας έως 31-12-2021 και όχι το νέο προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Από την ανωτέρω κατηγορία, όσοι έχουν συμπληρώσει και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Έχουν όχι μόνο κατοχυρωμένο, αλλά και θεμελιωμένο δικαίωμα και, κατά συνέπεια, δεν κινδυνεύουν ούτε από κάποια μελλοντική αλλαγή νόμου. Όσοι έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια και το παλαιό όριο έχουν μεν κατοχυρώσει δικαίωμα. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, όταν συμπληρώσουν το νέο όριο ηλικίας (προφανώς ακόμα και αν συμπληρώνουν αυτό μετά την 1η -1-2022). Δεν έχουν όμως θεμελιωμένο «ώριμο δικαίωμα» και συνεπώς αν ψηφιστεί νέος νόμος πριν συμπληρώσουν το νέο όριο, κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ασφαλισμένοι που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31-12-2021. Αυτοί οι ασφαλισμένοι βάσει της με αριθμό Φ11321/οικ.47523/1570/2015 – ΦΕΚ 2311/Β/26-10-2015 Υπουργικής απόφασης, μπορούν επίσης να ασκήσουν το δικαίωμα τους και μετά την 1η-1-2022 και δεν χάνουν το δικαίωμα ακόμα και αν συμπληρώνουν το νέο όριο ηλικίας μετά την 1-1-2022.

Η τρίτη κατηγορία είναι όσοι δεν υπάγονται σε μεταβατικές διατάξεις. Όσοι δηλαδή είτε δεν είχαν συμπληρώσει έως το 2012 τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Είτε αν και έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη έως το 2021 δεν προλαβαίνουν να συμπληρώσουν έως τότε το παλιό ηλικιακό όριο.

(π.χ. άνδρας στο ΙΚΑ που δεν συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες έως το 2012, γυναίκα μητέρα ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 5.500 ημέρες έως το 2012. Και άνδρας δημόσιος υπάλληλος που έχει 35 έτη ασφάλισης, αλλά δεν συμπληρώνει τα 58 έτη έως το 2021).

Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων  θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη. Αν τότε έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, άλλως, αν έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη και μειωμένη στα 62 έτη, ανάλογα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες προσαυξήσεις στις συντάξεις αφορούν κατεξοχήν, βάσει του Ν. 4670/2020, τους ασφαλισμένους που κινούνται μεταξύ 35ετίας και 40ετίας. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσαυξήσεις μεταξύ 40ετίας και 45ετίας είναι ιδιαίτερα μικρές. Κατ’ επέκταση, ελάχιστα ελκυστικές για εκείνους που σκέπτονται σήμερα να παραμείνουν στην ασφάλιση, προσδοκώντας σε μια ζηλευτή σύνταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι οι εξής:

α. Στρατιωτική θητεία

β. Γονική άδεια

γ. Εκπαιδευτική άδεια

δ. Χρόνος σπουδών

ε. Χρόνος τέκνων

στ. Κενός χρόνος ασφάλισης

Τονίζεται ότι εξαγορές πλασματικών ετών μπορεί να κάνει και η κατηγορία των νέων ασφαλισμένων. Ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής. Οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική αίτηση εξαγοράς μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε. Προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης