Χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακά προγράμματα και έργα υποδομών

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στα 86,4  εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. προέρχονται από την κοινότητα και τα 11,4 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του προγράμματος

Πόρους 1.310.000.000 ευρώ θα λάβουν για το 2021 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι 13 Περιφέρεις της χώρας , τα οποία θα διοχετευτούν σε αναπτυξιακά προγράμματα και έργα υποδομών.

Το ποσό του 1,31 δις ευρώ θα κατανεμηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας το οποίο θα κατευθυνθεί για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων κρίσιμων υποδομών. Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπογράφεται από τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Τσακίρη. Ειδικότερα, η κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προϋπολογίστηκε ως εξής: Από το σύνολο των 1,31 δις, το ποσό των 1.15 δις προέρχεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ήτοι κοινοτικούς πόρους και αλλά 160 εκ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

Τι παίρνουν οι 13 Περιφέρειες

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής της σχετικής  υπουργικής απόφασης,

 • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιστοιχεί το ποσό των 90, 65 εκ. ευρώ. Εξ αυτών, το 80 εκ. προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 10, 65 από το εθνικό ΠΔΕ.
 • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατανέμονται πιστώσεις των 240,45  εκ. ευρώ, με το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ να ανέρχεται στα 215 εκ. και του εθνικού ΠΔΕ στα 25, 45 εκ.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιστώνονται συνολικά 71, 6 εκ. ευρώ. Από αυτά, τα 65 εκ. προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα υπόλοιπα 6,6  εκ. από το εθνικό.
 • Στην Περιφέρεια Ηπείρου κατανέμονται 68, 4 εκ. ευρώ. Τα 60 εκ. πιστώνονται από τους κοινοτικούς πόρους του ΠΔΕ και 8,4  εκ. από τους εθνικούς πόρους.
 • Στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, οι πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των 87,5  εκ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 75 εκ. διοχετεύονται από το κοινοτικό σκέλος και τα 12,5 εκ. από το εθνικό.
 • Στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων,  αντιστοιχούν από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 44 εκ. ευρώ Τα 40 εκ. προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ και τα 4 εκ. από το εθνικό ΠΔΕ.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται στα 86,4  εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. προέρχονται από την κοινότητα και τα 11,4 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του προγράμματος.
 • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η σχετική πίστωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 49,95 εκ. ευρώ. Τα 40 εκ. διοχετεύονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 9.950 εκ. από το εθνικό.
 • Στην Περιφέρεια Αττικής το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στο ποσό των 299,4  εκ. ευρώ. Εξ΄ αυτών, τα 265 προέρχονται από τους κοινοτικούς πόρους και τα 34, 4εκ. από το εθνικό ΠΔΕ.
 • Στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου αντιστοιχούν πόροι ύψους 65,35  εκ. ευρώ. Οι κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στο ποσό των 55 εκ. ευρώ και το εθνικό σκέλος των πόρων στα 10,35 εκ.
 • Στην  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί ανέρχεται στα 61, 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 55 εκατ. από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 6, 6 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του προγράμματος.
 • Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνονται 59,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή και τα 9,05 εκατ. ευρώ τους εθνικούς πόρους.
 • Στην Περιφέρεια Κρήτης το ύψος των πόρων ανέρχεται συνολικά στα 85,65 εκ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 75 εκ. προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ και τα 10,65 εκ. από το εθνικό.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ