Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

29

Σήμερα είναι των Αγίων Αιμιλίου και Κάστου και Αγίου Κοδράτου μάρτυρος. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι εξής

  • Αιμιλία
  • Εμιλία
  • Έμιλυ
  • Έμμα
  • Μίλια
  • Αιμίλιος
  • Μίλιος
  • Κόδρος
  • Κόδρα