Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου

  • ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Ελντα
  • ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα
  • ΣΑΜΟΥΗΛ Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ