Ξεκινά η λειτουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Δήμος Ήλιδας

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Ο Δήμος Ήλιδας  προχωρά στην λειτουργία Δομών  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ήλιδας», είναι το εισόδημα (οικονομικό κριτήριο), ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι:

1. Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του δήμου μας.

2. Ομογενείς κάτοικοι του δήμου μας.

3. Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στον δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας – ΑΦΜ – ΑΜΚΑ,

2. Βεβαίωση εντοπιότητας από τον δήμο που ανήκει.

3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ στο όνομα του ωφελούμενου.

4. Φωτοτυπία Ε1 (φορολογική δήλωση), Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος (σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων), Φωτοτυπία Ε9 ( ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ )

5. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχει ακίνητα.

6. Στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

9. Η υπηρεσία ή η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά όταν το κρίνει απαραίτητο.

Προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούμενων απαιτείται η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Κατά την αξιολόγηση προηγούνται όσοι δεν λαμβάνουν ΤΕΒΑ έναντι των υπολοίπων   και αποκλείονται όσοι διαμένουν μόνιμα σε δομές φιλοξενίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από Παρασκευή 07-05-2021 έως Δευτέρα 31-05-2021 στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο (Φιλικής Εταιρείας 6) στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου(2ος όροφος) καθημερινά από τις 8:00-14:00.

Ο Δήμαρχος                                            

Γιάννης Λυμπέρης

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ