Δίωξη αγριόχοιρων χωρίς …κίνητρα

Απρόθυμοι παρουσιάζονται οι κυνηγοί να συμμετέχουν στην προσπάθεια για τη μείωση του αριθμού των άγριων ζώων.

Χωρίς αντίκρισμα  αποδείχτηκαν και στην Ηλεία οι στοχευμένες ενέργειες που αποφάσισε πριν από λίγα χρόνια το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη μείωση του αριθμού των αγριόχοιρων, που προκαλούν πολλά προβλήματα στην αγροτική οικονομία και σε αστικές-περιαστικές περιοχές.

Το υπουργείο είχε αποφασίσει  την άμεση έκδοση αποφάσεων σύστασης συνεργείων δίωξης των αγριόχοιρων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες ανά περιοχή, οπότε και θα είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των συνεργείων.

Στα συνεργεία θα ορίζονταν  ως υπεύθυνοι τουλάχιστον δύο δασικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων ένας θα είναι δασοφύλακας, που δύνανται να υποβοηθούνται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης, οι οποίοι και θα επιτηρούν τη δράση.

Επίσης οι περιοχές ρύθμισης και το όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και χωροκατανομής του είδους, δεδομένα προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του ΕΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά συμβάντα.

Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα της περιοχής με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία Δασική Αρχή.

Στην πορεία ωστόσο δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα  τη  μη αποκομιδή άμεσων  οφελών για τους κυνηγούς, τη στιγμή που  η διάθεση  των ζώων   θα γινόταν εξολοκλήρου στα κοινωνικά παντοπωλεία, κάτι που φαίνεται ότι δε βρίσκει σύμφωνους  τους μετέχοντες στα συνεργεία διώξης…

Όπως τόνισε στην «ΠΡΩΤΗ» ο δασάρχης Ολυμπίας κ. Βασίλης Γιακουμής, θα πρέπει να βρεθεί διαφορετική φόρμουλα εκ μέρους του υπουργείου, προκειμένου να δίνονται κίνητρα στους κυνηγούς  για να συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια, τη στιγμή που παρατηρείται μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και στην Ηλεία.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ