Στήριξη στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Διαμαρτυρία σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΠ, τα οποία «το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βομβαρδίζει με διάφορες Οδηγίες-Αποφάσεις»,  εκφράζει με ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αναφέρει ότι στηρίζει απόλυτα τους εργαζόμενους  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και απαιτεί  από την κυβέρνηση, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Κ.Ε.Π. με γνώμονα την πραγματική εξυπηρέτηση των πολιτών:

• Να προβεί στην απόσυρση της απαίτησης της να προσυπογράψουν οι συνάδελφοι την Υπεύθυνη Δήλωση της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.), με την οποία τους μετατίθεται η ευθύνη να τηρούν τους όρους προστασίας Πολιτικής Ασφάλειας της Α.Π.Ε.Δ., χωρίς αυτοί να είναι εφαρμόσιμοι.

• Να προβεί σε απομάκρυνση των μηχανών μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών που έχουν τοποθετηθεί σε Κ.Ε.Π.

• Να μην προχωρήσει στην κατασπατάληση Δημοσίου χρήματος χωρίς κανένα αντίκρισμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Να προχωρήσει στην στελέχωση των Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.

• Να παρέχει στα Κ.Ε.Π. υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

• Να προωθήσει τον κατά προτεραιότητα εθελοντικό εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα Κ.Ε.Π.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ