Υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών για την επανασύνδεση ρεύματος

634

Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος από το δήμο Πύργου, για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα

Ο Δήμος Πύργου σε αγαστή συνεργασία με την ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει την προσπάθεια για την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και που αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των Υπουργών Οικονομικών -Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήμου Πύργου κ. Ανδρ. Βγενόπουλο, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση του βοηθήματος και την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και την επανασύνδεση της κατοικίας τους στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται στο κτίριο του Δήμου επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 41 (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου), προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  2621022199

Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει ότι  από την αρχή του Προγράμματος μετά και την έκδοση της  υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 7408/1228/08.02.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018, άρθρο 2) σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 ,  δόθηκε η δυνατότητα σε 75 δημότες μας για επανασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.