Υπέρ της τετράμηνης παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας

530

            Κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας της 26/02/2021 συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα  «Παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας».                           

            Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ψήφισαν ΝΑΙ, υπέρ της τετράμηνης

παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, κάνοντας

την εξής τοποθέτηση :

            Άμεση ανανέωση και μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων των εργαζομένων         

«κοινωφελούς εργασίας».                                                                                                                              

            Αυτή την περίοδο λήγει η σύμβαση των εργαζομένων του προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» 2020 του ΟΑΕΔ στους Δήμους και στις Περιφέρειες που αφορά για 36.500  άτομα και μαζί και στο Δήμο Ήλιδας που αφορά 76 εργαζόμενους.                                                                              

            Οι εργαζόμενοι αυτοί, όλο αυτό το διάστημα, συνέβαλαν αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δήμο.                                                                                                                                      

            Οι εργαζόμενοι μετά από 8 μήνες εργασίας στο πρόγραμμα πρόκειται να μείνουν άνεργοι,  

την ώρα που η ανεργία, εν μέσω οικονομικής κρίσης και της πανδημίας που την επιτάχυνε, έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.                                                                                                                      

            Έχοντας υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στο Δήμο μας ζητάμε την παράταση 

του κοινωφελούς προγράμματος τουλάχιστον για 4 μήνες.                                                                        

            Οι υπηρεσίες μας έχουν ανάγκη από προσωπικό με εργασιακή εμπειρία και δεν πρέπει να         

απογυμνωθούν εντείνοντας ακόμα περισσότερο τις μεγάλες ελλείψεις. Για το λόγο αυτό οι συμβάσεις, μετά τη λήξη της τετράμηνης παράτασης, πρέπει να μετατραπούν σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.       

            Είναι ανάγκη να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις που ανακυκλώνουν την ανεργία και έχουν θεσπίσει οι κυβερνήσεις με οδηγίες της Ε.Ε, ώστε να αποφεύγονται οι 3 διαδοχικές συμβάσεις, που δίνουν δικαίωμα για μονιμοποίηση των υπαλλήλων σε αυτές τις υπηρεσίες.                 

                                                          Κολόσακας Άγγελος                     

                                                             Λοχοβίτης Νίκος