Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου

413

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα γίνει  (με τηλεδιάσκεψη) την ερχόμενη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. είναι τα εξής:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και

άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης –

εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και

άμεσης/βραχείας  Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών

φαινομένων του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης –

εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και

άμεσης /βραχείας Διαχείρισης  των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του

Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης – εισήγησης της

Εκτελεστικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης αποδοχής – έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού  σχεδίου  για

την ανέγερση  του Ιερού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Πύργου, κατόπιν της υπ’

αριθμ. 31/2020  απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

5.    Λήψη απόφασης για την κοπή δύο πεύκων στο λόφο του Επαρχείου, κατόπιν

της υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

6.    Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Π. Α.Ε. ΟΤΑ.

7.    Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου για

το έτος 2021.

8.    Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της

επιτροπής εκτίμησης κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή

αγορά κινητών και ακινήτων για το έτος 2021 κ.α.