Αναζητείται κτίριο στην ανατολική πλευρά της πόλης του Πύργου

Στην αναζήτηση ενός μεγάλου ακινήτου που θα μπορέσει να στεγάσει τις υπηρεσίες του δήμου Πύργου αναζητά η δημοτική Αρχή.  Η αγορά του ακινήτου είναι επωφελής για το Δήμο καθώς ανάγεται ευθέως στην ικανοποίηση και εξυπηρέτηση αμέσων ή και εμμέσων σκοπών της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτού, ώστε να παραμείνουν ελεύθεροι χώροι στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα για διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και εκθέσεων και παράλληλα να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο οι υπηρεσίες του Δήμου με τα αρχεία τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Επιπλέον και εν όψει της διεκδίκησης από το Δήμο της ίδρυσης στην πρωτεύουσα της Ηλείας Πανεπιστημιακής Σχολής είναι αναγκαίο ο Δήμος να διαθέτει και να προσφέρει κτιριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες λειτουργίας του ανωτάτου Ιδρύματος.

Περαιτέρω ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλους και επαρκείς χώρους για παιδική, βρεφονηπιακή φροντίδα και δημιουργική απασχόληση ηλικιωμένων.

Το υπό αγορά ακίνητο που θα καλύπτει τις ανωτέρω ανάγκες του Δήμου θα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Πύργου στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης της πόλης, της

κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, της επί σειρά ετών εγκατάλειψης του τμήματος αυτού της πόλης και μεταφοράς στο κέντρο και προς δυτικά όλων των κρατικών και δημοτικών

υπηρεσιών που λειτουργούσαν κάποτε εκεί.

Η προσοχή της Δημοτικής Αρχής έχει στραφεί στην ανατολική πλευρά τη πόλης με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής. Το θέμα συζητήθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη, ενώ το Σώμα  κατά π0λειοψηφία ενέκρινε την αγορά του ακινήτου.

Η Οικονομική Επιτροπή αναμένεται να καταρτίσεις τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας αγοράς, ενώ σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Σώμα, το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.200  τ.µ. στην ανατολική πλευρά της πόλης και εντός σχεδίου!

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ