Αλλαγή χώρου λειτουργιάς της Λαϊκής Αγοράς Ανδραβίδας

486

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν . 4497/2017 για τη μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28.

Κατά εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου και της αριθ. 79/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σας ενημερώνουμε ότι, η λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/01/2021 θα λειτουργεί στον νέο χώρο επί των οδών Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Κ. Παλαμά & των καθέτων αυτών Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, 28ης Οκτωβρίου και Κολοκοτρώνη.

Η λαϊκή αγορά επί των οδών Γυμνασιάρχου Μπιλάλη και των καθέτων αυτής Κολοκοτρώνη, Ρήγα Φεραίου, 25ης Μαρτίου και Μπουμπουλίνας καταργείται και η κατάληψη χώρου επί των παραπάνω οδών κρίνεται παράνομη.

Από τον Δήμο

Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γιαννίτση Αλεξάνδρα