Πως θα βγει κερδισμένος ο Έλληνας αγρότης από την Πράσινη Μετάβαση

525

Αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, οι Έλληνες παραγωγοί θα κληθούν όπως και οι υπόλοιποι αγρότες της ΕΕ να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της νέας αυτής δεκαετίας, προσπαθώντας, αν όχι να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, τουλάχιστον να μη μειωθεί το εισόδημά τους. Τι απαιτείται;  Τα μηνύματα στην Ευρώπη είναι ξεκάθαρα: ✱ Προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης για τους παραγωγούς, ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και πρακτικής, ενεργοποίηση επιτέλους του μέτρου των γεωργικών συμβούλων, ευφυής γεωργία και πλήρης αξιοποίηση του συστήματος AKIS, προς όφελος όλων των παραγωγών. ✱ Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνητρα για συνεργασίες μεταξύ των αγροτών, για να δημιουργήσουν και να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. ✱ Πιο δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, με την Κομισιόν να προτρέπει την Ελλάδα να προχωρήσει στην εσωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων, να εφαρμόσει το καθεστώς της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης εισοδήματος και να στηρίξει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς. ✱ Περαιτέρω ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας, αλλά με προϋποθέσεις, όπως λήψη μέτρων για την αναζωογόνηση της ζήτησης. ✱ Πρόσβαση σε γη και κεφάλαια για τους νέους αγρότες. ✱ Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. ✱ Ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικότητας στην ύπαιθρο. ✱ Μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες για επιπλέον εισόδημα: Κυκλική βιοικονομία, χρήση της ενέργειας και των πόρων, γεωργία δέσμευσης του άνθρακα, αποτελούν μερικές μόνο από τις προτάσεις, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα, προκειμένου όχι μόνο οι παραγωγοί να τηρούν τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις και να λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, αλλά και να έχουν ένα επιπρόσθετο εισόδημα, εάν δοθούν πραγματικά κίνητρα για την επέκταση των δράσεων και στον ιδιωτικό τομέα. 
Παρά τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις και -για να μην κρυβόμαστε- πολλές φορές συμπεριφορέςωχαδερφισμού σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, στην Ελλάδα οι παραγωγοί είναι στο χωράφι και στον στάβλο, προσπαθούν να παραμείνουν βιώσιμοι και να διαφυλάττουν την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Την ίδια ώρα, ερευνητές έχουν επιλέξει να εμβαθύνουν στον αγροδιατροφικό τομέα, διεξάγοντας μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και με προτάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν μία νέα πνοή στην ελληνική πραγματικότητα. Παρά τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις και -για να μην κρυβόμαστε- πολλές φορές συμπεριφορές ωχαδερφισμού σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, στην Ελλάδα οι παραγωγοί είναι στο χωράφι και στον στάβλο, προσπαθούν να παραμείνουν βιώσιμοι και να διαφυλάττουν την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Την ίδια ώρα, ερευνητές έχουν επιλέξει να εμβαθύνουν στον αγροδιατροφικό τομέα, διεξάγοντας μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και με προτάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν μία νέα πνοή στην ελληνική πραγματικότητα. Ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες  Για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή, η ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE CLIMATREE, η οποία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού της δέσμευσης CO2 από τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Η εφαρμογή είναι απλή και επιτρέπει τη διενέργεια επιχειρησιακών υπολογισμών από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. «Έτσι, αγρότες, γεωπόνοι, αγροτικοί σύμβουλοι, αλλά και θεσμικοί φορείς (περιφέρειες, υπουργεία κ.λπ.) μπορούν να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των δενδρωδών καλλιεργειών για δέσμευση CO2 και να προσφέρουν υπηρεσίες», αναφέρει στην «ΥΧ» ο συντονιστής του έργου, καθηγητής Οικονομικής Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Μπίθας. Και προσθέτει: «Η εκτίμηση των δυνατοτήτων δέσμευσης CO2 με έναν τρόπο επιστημονικά έγκυρο, αλλά συνάμα απλό, που επιτρέπει τη χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, είναι το πρώτο βήμα για τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό οικονομικών κινήτρων. Το ηλεκτρονικό εργαλείο του CLIMATREE μπορεί να αποτελέσει τη βάση εκτίμησης και πιστοποίησης της δέσμευσης CO2 και να επιτρέψει τη δημιουργία carbon farming schemes στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό εργαλείο μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ecolabeling schemes, αλλά και εθελούσιων αγορών CO2». Η δέσμευση άνθρακα προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς απορρόφησης από τη βιομάζα των δέντρων, του εδάφους και των εκπομπών που προκαλούν οι καλλιεργητικές πρακτικές.Διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές μπορούν να αξιολογηθούν και το ισοζύγιο CO2 να εκτιμηθεί. Χρήσιμοι δείκτες, όπως το ετήσιο ισοζύγιο ανά στρέμμα, ανά δέντρο, ανά ποσότητα παραγόμενου καρπού, δύναται να εκτιμηθούν. Έτσι, σενάρια καλλιεργητικών πρακτικών με διαφορές στην άροση, στο κλάδεμα, στη λίπανση, στην άρδευση αλλά και στην πυκνότητα φύτευσης, αξιολογούνται. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να διαμορφώσει δικά του σενάρια που να προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του, τη γεωγραφική του θέση και τα στοιχεία που θέλει να αξιολογήσει. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μπίθας βρίσκεται ήδη στη σκιαγράφηση πολιτικών, τόσο κρατικώνόσο και εθελοντικών, για την ενίσχυση των αγροτών που παρέχουν κλιματικές υπηρεσίες. To ηλεκτρονικό εργαλείο είναι προσπελάσιμο στο climatree.uehr.gr και στο www.lifeclimatree.eu και είναι ελεύθερο για κάθε χρήστη. Στην εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης σε 4 γλώσσες. Η ερευνητική ομάδα που συνέβαλε στην ανάπτυξη της νέας μεθοδολογίας, καθώς και της καινοτόμας εφαρμογής, αποτελείται από το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, που είναι και ο συντονιστής φορέας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, το ΠαXνεπιστήμιο των Βασιλικάτων στην Ιταλία, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την εταιρεία TERRA NOVA EΠΕ. 

πηγή: ypaithros.gr