Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΔήμοι: Τα 10 βήματα προετοιμασίας  για την αξιοποίηση των πόρων του νέου...

Δήμοι: Τα 10 βήματα προετοιμασίας  για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ

Ο νέος οδηγός της ΕΕΤΑΑ για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-27 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ΕΕΤΑΑ ετοίμασε νέο Οδηγό, με σκοπό να αποτελέσει ένα λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-27 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  «Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν από το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, εφαρμόζοντας στρατηγικές για την περιφερειακή, την τοπική και την αστική ανάπτυξη, βελτιώνοντας τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και προωθώντας την καινοτομία» τονίζουν σε κοινό μήνυμα τους στην εισαγωγή της έκδοσης οι Δημήτρης Μαραβέλιας πρόεδρος και Σπυρίδων Σπυρίδων διευθύνων σύμβουλος  ΕΕΤΑΑ.

Τονίζοντας τη σημασία του Οδηγού οι εκπρόσωποι της διοίκησης της ΕΕΤΑΑ επισημαίνουν ιδιαίτερα ότι: «οι Δήμοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις Προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τα έργα τους και ιδίως στην ωρίμανση των έργων, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την προετοιμασία φακέλου υποβολής προτάσεων, την υλοποίηση και την επίβλεψη των έργων. Κατά συνέπεια, για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες υποστήριξής τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι:  «Την τρέχουσα χρονική περίοδο σημαντικοί πόροι θα διατεθούν για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, με στόχο να συνδράμουν στην ανάπτυξη, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών, σημαντικό ποσοστό κατέχουν οι πόροι που θα διατεθούν μέσω του νέου «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027». Το νέο ΕΣΠΑ εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ Τομεακών και δεκατριών Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Οι κατευθύνσεις των πολιτικών του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ακολουθούν την γενική γραμμή πλεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική, διασυνδεδεμένη με βιώσιμες υποδομές Ευρώπη, που βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των πολιτών της. Οι πολιτικές αυτές εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

ΤΑ  10 ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι ΟΤΑ προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται στο νέο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1o Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση αιρετών και στελεχών σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο – Ορισμός αρμόδιων υπηρεσιών

Ενημέρωση – κινητοποίηση των αιρετών και των αρμόδιων στελεχών του Δήμου, σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο με την συμμετοχή τους σε ημερίδες ενημέρωσης και τη συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Π.Ε.Α.Σ.).

Ο Δήμαρχος ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Υπηρεσία Προγραμματισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, ΔΕΥΑ κλπ.),οι οποίες πρέπει να συνεργάζονται με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου που θα έχει την οικονομική διαχείριση όλων των έργων.

2ο Παρακολούθηση της εξειδίκευσης των Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι σκόπιμο να μελετήσουν όλα τα Προγράμματα, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τα έργα και τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από αυτά κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και στη συνέχεια να παρακολουθούν την εξειδίκευσή τους, ιδιαίτερα δε των ΠεΠ.

3ο Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων – Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου

Ο Δήμος θα πρέπει να διαθέτει συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της περιοχής του και αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων και έργων. Η ύπαρξη Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να συμβάλει στη σωστή τεκμηρίωση των έργων και δράσεων του Δήμου.

4ο Αξιολόγηση δυνατοτήτων και ευκαιριών

Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα, ο Δήμος μπορεί να αξιολογήσει τις ευκαιρίες της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

5ο Επιλογή συγκεκριμένων έργων και δράσεων

Με βάση τα παραπάνω είναι σημαντικό ο Δήμος να επιλέξει συγκεκριμένα έργα και δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο.

6ο Εκπόνηση μελετών – ωρίμανση έργων

Μετά την επιλογή συγκεκριμένων έργων προς ένταξη διερευνάται το επίπεδο ωρίμανσής τους. Ο Δήμος θα πρέπει να προγραμματίσει με ακρίβεια την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων δανειοδοτήσεων και να προετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή προτάσεων.

7ο Παρακολούθηση προσκλήσεων από τα Τομεακά και τα Περιφερειακά Προγράμματα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσία Προγραμματισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, ΔΕΥΑ κλπ.) οφείλουν να παρακολουθούν τις προσκλήσεις των Τομεακών και των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

8ο Υποβολή προτάσεων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενδεχομένως και με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, συμπληρώνουν τα αναγκαία ΤΔΠ και τα υποβάλουν στην αρμόδια Διαχειριστή Αρχή

9ο Παρακολούθηση διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων

Ο Δήμος σε αυτή την φάση παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης και είναι σε ετοιμότητα για την παροχή κάθε διευκρίνησης ή πρόσθετου στοιχείου που πιθανόν να ζητηθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή

10ο Υλοποίηση των έργων και των δράσεων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ